Вітаю Вас Гість
Субота
23.09.2017
11:17

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів вантажопідіймальними машинами

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N784/14051 (далі -Правила).
1.2. У кожному цеху, на будівельному майданчику або іншій дільниці роботи вантажопідіймальних машин та механізмів, в кожній зміні наказом (розпорядженням) повинен бути призначений працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт ВПМ (далі - відповідальний працівник), з числа начальників змін, змінних майстрів, виконробів, начальників дільниць або цехів тощо після перевірки у нього знань Правил, відповідних інструкцій для кранівників, стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держгірпромнагляду України від 26.01.2005; N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511. При неможливості призначення указаних відповідальних працівників власниками кранів або організаціями, які їх експлуатують, функції останніх можуть виконувати працівники інших підприємств або організацій, котрі мають в своєму штаті кваліфікованих працівників, які пройшли в установленому порядку перевірку знань та здатні забезпечити виконання обов'язків відповідальних працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. Порядок виконання обов'язків цими працівниками та їх взаємовідносини з власниками ВПМ або організацією, що їх експлуатує, повинні бути обумовлені договором. Обов'язки відповідальних працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, можуть виконувати відповідальні працівники, у власності яких знаходяться ВПМ, за наявності у них посвідчень про проходження перевірки знань Правил, інструкцій кранівника та стропальника. У окремих випадках допускається призначення відповідальними працівниками, відповідальними за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, бригадирів, ланкових, завідуючих складами та інших. Вимоги в частині проведення перевірок їх знань Правил, інструкцій кранівника та стропальника пред'являються ті ж, що й до працівників.
1.3. Відповідальний працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, повинний мати загальні поняття про будову та стійкість ВПМ, а також знати: правила установлення кранів поблизу ліній електропередачі та укосів, котлованів та траншей, габарити приближення кранів до будівель, штабелів вантажів, вантажні характеристики кранів, які знаходяться в його віданні, призначення додаткових опор у стрілових кранів, призначення приладів безпеки, вимоги, які пред'являються до знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари, знакову сигналізацію, безпечні методи обов'язки, стропування та зачіплювання вантажів, норми бракування канатів та ланцюгів, порядок проведення робіт кранами, дану інструкцію, інструкції кранівника та стропальника.
1.4. Відповідальність за забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ на кожній дільниці робіт протягом зміни може бути покладена тільки на одного працівника. Наказ про його призначення повинен бути на дільниці проведення робіт.
1.5.Під час відпустки, відрядження та у інших випадках відсутності відповідального працівника, відповідального за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, виконання його обов'язків покладається наказом на працівника, який заміщує його за посадою з дотриманням пп. 1.1 та 1.2 даної Інструкції.
2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ВПМ
2.1.Відповідальний працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, зобов'язаний:
2.1.1.Організувати проведення робіт ВПМ в повній відповідності з. Правилами, проектами виконання робіт (на будівництві), технологічними картами, нарядами-допусками.
2.1.2.Видавати завдання та наряди машиністам та стропальникам на проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ.
2.1.3.Забезпечити виконання приписів представників територіальних органів Держгірпромнагляд з питань забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ.
2.1.4 .Постійно контролювати виконання машиністами та стропальниками інструкцій.
2.1.5.Давати машиністу відомості про масу вантажу.
2.1.6.Особисто керувати роботами, які виконуються із застосуванням ВПМ при:
переміщенні вантажів над перекриттями, під якими розміщені виробничі, житлові або службові приміщення де знаходяться люди;
переміщенні вантажів декількома ВПМ;
підійманні вантажів, на які не розроблені схеми їх стропування;
- проведенні робіт стріловими кранами на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі або повітряної електричної мережі напругою понад 42В.
2.1.7. Ставити питання про притягнення до відповідальності машиністів, стропальників, сигнальників та інших робітників, які винні в порушенні інструкцій по безпечному веденню робіт.
2.1.8. Вирішувати суперечності, які виникають між машиністами та стропальниками з правил ведення робіт.
2.1.9. Проводити з персоналом, який обслуговує ВПМ, розбирання випадків порушень Правил та інструкцій безпеки з метою їх подальшого недопущення.
2.2. Для забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів відповідальна особа повинна:
2.2.1.Виділити для схропування, зачіплювання вантажів необхідну кількість стропальників, а за необхідністю і сигнальників, прізвище виділених стропальників внести у вахтовий (змінний) журнал крана.
2.2.2.3абезпечити складування вантажів відповідно до проекту проведення робіт або технологічних карт.
2.2.3.Інструктувати машиністів кранів та стропальників з безпечного виконання очікуваних робіт на місці їх проведення, звертаючи особливу увагу на: недопущення перевантаження крана, правильність установлення стрілових самохідних кранів, правильність стропування та зачіплювання вантажів, безпеку виконання робіт при навантаженні та розвантаженні напіввагонів та платформ тощо, дотримання стропальниками умов особистої безпеки.
2.2.4.Не допускати роботу ВПМ за відсутністю в дорожньому листі або вахтовому (змінному) журналі крана запису про його справність.
2.2.5.3абезпечити стропальників, яким доручена подача сигналів кранівнику (машиністу), нарукавними пов'язками або іншими відмінними знаками.
2.2.6.3абезпечити стропальників маркованими, справними та відповідними масі і характеру вантажів, які переміщуються, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою.
2.2.7 .Вказувати кранівникам та стропальникам місця, порядок та габариті складування вантажів відповідно до проектів проведення робіт або технологічних карт.
2.2.8.Не допускати до обслуговування ВПМ ненавчений та не атестований персонал.
2.2.9.Стежити, щоб на місцях проведення робіт були вивішені або видані кранівника: та стропальникам схеми (графічні зображення) правильного стропування та зачіплюванню! вантажів, а також таблиці з вказівкою маси вантажів, які переміщуються.
2.2.10.У становити порядок приймання та здачі змін стропальниками та виділити час, необхідний для огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, а кранівника час для оглядів ВПМ до початку та після закінчення змін.
2.2.11.Забезпечити достатнім освітленням місця проведення робіт з переміщень вантажів ВПМ. При недостатньому освітленні, сильному снігопаді або тумані, а також інших випадках, коли машиніст погано розпізнає сигнали стропальника або вантаж, як переміщується, припинити роботу ВПМ.
2.2.12.Вилучати з місць проведення робіт браковані знімні вантажозахоплювалювальні пристрої та тару.
2.2.13.Не допускати підтаскування вантажів ВПМ, підтягувати вантажі при підійманні та опусканні, вирівнювання вантажів власною вагою людей, підіймання заваленого, защемленого, примерзлого, закріпленого болтами або залитого бетоном вантажу, неправильно застропованого або неурівноваженого на гаці вантажу, а також т яка заповнена вище бортів, розкачування вантажу та кидання його на землю.
Не дозволяти перебування людей в кабіні чи в кузові автомобіля при його навантажуванні та розвантажуванні.
Не допускати установку та роботу стрілових самохідних кранів поблизу ліній електропередачі без наряду-допуску.
Стежити за наявністю на місці проведення робіт баштових кранів контрольного вантажу та контролювати проведення кранівником перевірок справності обмежувача вантажопідіймальності (вантажного моменту) шляхом підіймання
контрольного або іншого точно зваженого вантажу в строки, передбачені інструкцією заводу-виробника крана, з відміткою про це в вахтовому (змінному) журналі. За відсутністю вказівок в інструкції заводу-виробника по періодичності перевірки обмежувача, строки перевірки установлюються власником.
Стежити, щоб додержувалась відстань по горизонталі між виступаючими частинами крана, який переміщується по наземним рейковим коліям, та будівлями, штабелями вантажів або іншими предметами, розташованими на висоті до 2 м від рівня землі або робочих площадок не менше 700 мм, на висоті більше 2 м не менше 400 мм, а відстань між поворотною частиною стрілового самохідного крана при будь-якому його положенні та будівлями, штабелями вантажів та іншими предметами була не менше 1 м.
Зупиняти роботу крана при силі вітру, що перевищує допустиму при роботі даного крана, та вимагати виконання кранівником заходів по попередженню угону крана вітром.
Не допускати:
а) підіймання залізобетонних та бетонних виробів масою більше 500 кг, які не мають маркування та вказівки про фактичну вагу;
б) подачі матеріалів у віконні та дверні прорізи без приймальних площадок;
в) підіймання цегли на піддонах без огорожі, за виключенням навантажування та розвантажування (на підлогу) автомобілів, а також за умови віддалення людей з зони переміщення вантажів;
г) установки стрілових самохідних кранів на площадках з ухилом, більше " ніж установлений для даного типу крана, на свіжо насипаному не затрамбованому ґрунті, а також поблизу укосів котлованів або траншей на відстані ближче указаної в таблиці 7 п. 4.17.12 Правил.
2.2.20. Вимагати від кранівників установлювання ВПМ на всі опори, що маються, коли застосування їх вимагається за вантажною характеристикою. Не допускати роботу ВПМ, який установлений не на всі опори.
2.3.При експлуатації магнітних та грейферних кранів відповідальний працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, зобов'язана:
2.3.1.Визначати (встановлювати) зону роботи цих кранів та позначати її знаками безпеки, не допускати перебування людей та проведення в ній будь-яких робіт. Підсобні робітники, які обслуговують такі крани, можуть допускатися тільки після того, як магніт або грейфер буде опущений на землю.
2.3.2.Не допускати перебування людей на платформах, автомобілях, в напіввагонах та іншому рухомому складі при розвантажуванні або 'завантажуванні їх магнітними або грейферними кранами.
2.3.3.Стежити, щоб грейфер не використовувався для підіймання людей та виконання робіт, на які він не розрахований.
2.4.Відповідальний працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, зобов'язана зупинити роботу ВПМ на вимогу працівника, відповідального за утримання ВПМ в справному стані, чи працівника з нагляду.
2.5.При аваріях та нещасних випадках відповідальний працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів ВПМ, повинна негайно вжити заходів по наданню потерпілим медичної допомоги та довести до відома адміністрацію підприємства, організації, будівництва, а також забезпечити до прибуття комісії по розслідуванню збереження обставин, якщо це не становить загрози для життя та здоров'я людей та не порушує порядку роботи.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ
ВАНТАЖІВ ВПМ

3.1. Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними ВПМ, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Детальная информация купить масло вмгз на сайте.
Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Administrator (04.04.2014)
Переглядів: 2262 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]