Вітаю Вас Гість
П`ятниця
22.09.2017
17:03

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПІДСТАНЦІЙ 35-110 кВ
І. Загальні положення.
1.1 На посаду чергового електромонтера (ЧЕМ) по обслуговуванню устаткування підстанцій призначаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання на робочому місці відповідно до програми, затвердженої головним інженером ЖВ РЕМ та пройшли перевірку знань ПБЕЕ, ПТЕ, ППБ, посадових і виробничих інструкцій, відповідно 4 гр. по ЕБ, пройшли протиаварійні тренування з елементами пожежогасіння.
1.2. Робочим місцем ЧЕМ ПС є приміщення і територія ПС із встановленим устаткуванням. Для прийому їжі і відпочинку ЧЕМ обладнуються спеціальні кімнати. Дія даної інструкції поширюється на: виконання оглядів устаткування підстанцій;
виконання оперативних переключень;
- підготовку робочого місця;
- допуск бригад до роботи;
- приймання робочих місць після закінчення робіт;
- виконання робіт у порядку поточної експлуатації згідно ПБЕЕ;
- ліквідацію аварій на ПС;
1.3. ЧЕМ ПС обслуговує діючі електроустановки. Діюча електроустановка - це електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або перетинається з діючою ПЛ.
1.4. ЧЕМ ПС щомісяця проходить планові інструктажі і щокварталу противоаварійні і протипожежні тренування . Медичні огляди проводяться згідно графіка, затвердженого керівництвом підприємства - раз у 2 роки.
1.5. Допуск до самостійної роботи ЧЕМ ПС здійснюється: після проходження стажування на робочому місці не менш 3-х змін, дублювання на робочому місці тривалістю не менш 12 змін під наглядом досвідченого працівника, проведення 2-х протиаварійних тренувань з елементами пожежогасіння і оформлення розпорядження по службі ПС.
1.6. Режим роботи ЧЕМ ПС регламентується графіком чергування, правилами внутрішнього розпорядку і діючим колективним договором .
1.7. Зміна графіка чергування допускається з дозволу керівництва служби підстанцій.
1.8. Небезпечними і шкідливими факторами на підстанції можуть бути:
- напруженість електричного поля понад 5 кВ/м; електричний струм ;
- енергетичні масла, підвищена чи знижена температура навколишнього повітря;
- машини, що рухаються і механізми;
при обслуговуванні акумуляторних батарей. Пари кислот і лугу.
1.9. ЧЕМ ПС забезпечуються спецодягом: Костюм х/б -12 міс. Куртка ватяна - 36 міс. Чоботи кирзові - 12 міс.
1.10. При перебуванні на території ПС ЧЕМ повинен користуватися захисною каскою. Недотримання інструкцій з охорони праці є порушенням трудової і виробничої дисципліни. Особи, що порушили вимоги інструкції з охорони праці несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. При прийманні зміни ЧЕМ ПС повинен ознайомитися з оперативною схемою і записами в оперативному журналі. Особистим оглядом разом з працівником, який здає зміну перевірити стан і справність устаткування, сигналізації, комплектацію засобів захисту, інструменту, наявність ключів від приміщень і оперативну документацію.
2.2. При огляді звертати увагу на справність огороджень робочого й аварійного освітлення, засобів зв'язку, засобів пожежогасіння і чистоту території. Приймання зміни фіксується в оперативному журналі з занесенням всіх зауважень і відхилень, з підписом про прийняття та здачу зміни.
III. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Виробничі завдання ЧЕМ ПС одержує від ЧД ЦДС, ЧД РЕМ, керівництва групи п/ст. чи служби п/ст. згідно переліку закріпленого устаткування.
3.2. Під час чергування ЧЕМ ПС повинен здійснювати періодично огляд устаткування. Огляди травмонебезпечного устаткування, яке відпрацювало термін служби, здійснювати з особливою обережністю. Забороняється виконання будь-якої роботи під час огляду.
3.3. При виконанні оперативних перемикань ЧЕМ ПС повинні суворо дотримуватись зазначеної в бланках перемикань послідовності операцій по перемиканнях з використанням усіх необхідних засобів захисту.
3.4. Перед операціями з масляними вимикачами ЧЕМ ПС повинні перевірити наявність у них масла.
3..5. Перед операціями з роз'єднувачами, відокремлювачами і короткозамикачами 35-ПОкВ:
- перевірити цілісність опорно-стержневих ізоляторів, а після вимкнення комутаційного апарата - відключене положення усіх фаз.
після включення роз'єднувачів, ЗН перевірити візуально надійність контакту;
- перед включенням ВД перевірити відключене положення КЗ.
ЧЕМ ПС зобов 'язаний:
3.6. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила роботи з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами колективного й індивідуального захисту.
3.7. Проходити у встановленому порядку попередні і періодичні медичні огляди.
3.8. Співробітничати з керівництвом і адміністрацією в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, вживати посильні заходи до усунення будь-якої виробничої ситуації, що створила загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей і природному середовищу , повідомляти про небезпеку своєму безпосередньому керівнику.
3.9. Працівник у праві відмовитися від отриманої роботи, якщо створилася виробнича ситуація , небезпечна для його життя, здоров'я або оточуючих його людей і природнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцями з охорони праці підприємства за участю представника профспілки й уповноваженого працівника, трудовим колективом.
3.10. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація не дотримується законодавства про охорону праці, умови колективного договору.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Після одержання наряду, у якому оформлене повне закінчення робіт чи після закінчення робіт за розпорядженням, ЧЕМ ПС повинен оглянути робоче місце і повідомити про повне закінчення робіт і про можливість включення електроустановки ЧД ЦЦС, ЧД РЕМ.
4.2. У випадку виконання роботи в порядку поточної експлуатації по її закінченню ЧЕМ ПС повинен прибрати робоче місце.
4.3. Включення електроустановки ЧЕМ ПС робить тільки після одержання на це дозволу ЧД ЦДС чи ЧД РЕМ.
4.4. Перед вмиканням електроустановки в роботу ЧЕМ ПС повинен перевірити відсутність заземлень, сторонніх предметів і інструменту на устаткуванні, що вводиться і на його приєднаннях. Плакати безпеки, огородження, пристосування повинні бути прибрані і знаходитися в місці збереження . Постійні огородження повинні бути відновлені. Перед здачею зміни ЧЕМ ПС повинен зробити огляд устаткування .
4.5. Зауваження і відхилення , виявлені при огляді повинні бути занесені в оперативний журнал і повідомлено ЧД ЦДС
чи ЧД РЕМ. ЧЕМ ПС повинен зробити прибирання приміщення.
4.6. Здача зміни фіксується в оперативному журналі підписами тих, хто здав і прийняв зміну.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Аварійні ситуації на ПС 35-110 кВ можуть виникати у випадку відмови устаткування, при його ушкодженнях, неправильних діях персоналу, стихійних явищах.
5.2. Тривала і надійна робота устаткування забезпечується шляхом:
- дотримання навантажень, напруг і температур у межах установлених норм;
підтримки характеристик масла в маслонаповнених апаратах і ізоляції в нормованих межах;
- утримання в справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги й ін. своєчасним і якісним проведенням ремонтів і техобслуговування устаткування. При
виникненні аварійної ситуації ЧЕМ ПС зобов'язаний сповістити про це ЧД ЦДС, ЧД РЕМ;
5.3. При ліквідації аварій ЧЕМ ПС повинен діяти чітко і швидко відповідно до ПБЕЕ, ПТЕ, ПТБ, інструкції з гасіння пожеж.
5.4. Приймання і здача зміни під час аварії забороняється.
5.5. При нещасних випадках, для звільнення потерпілого від дії електричного струму потрібно негайно зняти напругу, без попереднього дозволу ЧД ЦДС, ЧД РЕМ.
5.6. Першу допомогу потерпілому робити відповідно до інструкції з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку під час обслуговування енергетичного обладнання.
5.7. Послідовність дій при наданні першої допомоги постраждалому, наступна: якомого швидше звільнити потерпілого від впливу факторів, що травмують; відокремити від струмопровідного елемента винести із зараженої атмосфери, погасити палаючий одяг;
- діагностувати вид, характер і важність ураження, оцінити стан потерпілого; визначити вид необхідної допомоги - першої медичної чи реанімаційної; розпочати надання реанімаційної чи першої медичної допомоги у повному обсязі встановлених комплексів;
- постійно контролювати і підтримувати життєво важливі системи потерпілого - дихання, кровообіг - аж до прибуття медпрацівника.
Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (04.11.2011)
Переглядів: 3632 | Рейтинг: 3.7/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]