Вітаю Вас Гість
П`ятниця
22.09.2017
17:05

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

Інструкція з охорони праці для обслуговуючого персоналу теплових пунктів
1.Загальні положення.
1.1. Вимоги цієї Інструкції розповсюджуються на обслуговуючий персонал теплових пунктів обладнаних електричними опалювальними котлами. 1.2.Дану інструкцію повинні знати:
- оператор теплового пункту (котельні);
- особа відповідальна за експлуатацію теплового господарства.
1.3. На посаду оператора теплового пункту призначається особа не молодше 18 років з повною або базовою середньою освітою, яка пройшла попередній медичний огляд та нанчання безпосередньо на виробництві по затвердженій програмі, з випробним терміном - 3 місяці.
1.4. До самостійної роботи на посаді оператора теплового пункту допускаються особи, які пройшли:
- первинний медогляд;
- вступний та первинний інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки;
- виробниче нанчання по затвердженій програмі; Нанчання та успішну перевірку знань:
- Правил безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
- Правил пожежної безнеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;
- виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці,пожежної безпеки та технічної експлуатації;
- Правил експлуатації електрозахисних засобів; протипожежних тренувань та пожежно-технічного мінімуму;
- Інструкції з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку під час обслуговування енергетичноо обладнання.
1.5. Після перевірки знань оператору котельні видається посвідчення встановленої форми, яке повинне завжди знаходитися при ньому під час виконання роботи.
1.6. У процесі роботи оператор котельні проходить:
- повторний інструктаж щомісячно,
- позаплановий інструктаж при необхідності,
- перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, з технології робіт (ПТЕТУіМ) - 1 раз на рік;.
1.7. Оператор котельні в своїй роботі повинен керуватись наступними документами:
- Правилами безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
- Правилами пожежної безнеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;
Положенням про навчання і перевірку знань працівників ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації.
- виробничими інструкціями, інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації;
- Правилами експлуатації електрозахисних засобів;
- Інструкцією з надання першої допомоги потерпілим в наслідок нещасного випадку під час обслуговування енергетичного обладнання;
- схемами, інструкціями та іншими нормативними документами, наказами та вказівками ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
1.8. Оператор котельні зобов'язаний:
- виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, правила поводження з обладнанням, інструментами і іншими засобами
виробництва, вміти користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;
- дотримуватись зобов'язань з охорони праці і пожежної безпеки, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правил внутрішнього трудового розпорядку;
- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
- співробітничати з адміністрацією в справі організації безпечних нешкідливих умов праці.
Особисто брати участь в усуненні виробничої ситуацій, що створють загрозу життю, здоров'ю оточуючих людей, природному середовищу.
Повідомляти про небезпеку безпосереднього керівника або іншу посадову особу,
- після повідомлення про нещасний випадок керівника підрозділу, виконати заходи по наданню долікарської допомоги до приїзду медперсоналу;
- утримувати в справному стані робочий інструмент, що знаходиться в користуванні, і закріплені за ним прилади;
- знаходячись на робочому місці, мати при собі посвідчення про перевіркузнань;
- забезпечити чистоту робочого місця;
- знати правила поведінки при нещасному випадку і виникненні аварійних ситуацій (аварій, пожеж, стихійних лих і т.д.);
- своєчасно проходити повторні, цільові і позапланові інструктажі, перевірку знань по ПТЕТУіМ, ПТЕЕ, ПБЕЕДПБ;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом підрозділу і по отримав цільовий інструктаж;
- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці і даної інструкції;
1.9. Оператор котельні несе відповідальність за:
- відповідність рівня своєї кваліфікації вимогам п. 1 .4. даної інструкції;
- невчасне проходження періодичного медогляду, перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технології робіт;
- порушення вимог нормативних актів з охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки та даної інструкції;
- невиконання наказів і розпоряджень керівництва підрозділу;
- перебування на робочому місці з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- порушення трудової і виробничої дисципліни;
- за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів нагляду за охороною праці і представників професійних спілок оператор котельні може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.
1.10. Для виконання посадових обов'язків оператор котельні повинен бути забезпечений спецодягом та спецвзуггтям згідно із Нормами безкоштовної видачі спецодягу та спецвзутгя працівникам ПАТ „ЕК „Житомиробленерго" (складених на підставі Типових галузевих Норм та Колективного договору).
2. Обов'язки оператора теплового пункту.
2.1 При підготовці котла до роботи оператор повинен: 2.1.1. Ретельно перевірити справність:
- контрольно-вимірювальних приладів;
- вентиляторів;
2.1.2. Приміщення теплового пункту, котли і все устаткування повинні утримуватись в справному стані і в належній чистоті.
Забороняється: захаращувати приміщення чи зберігати в ньому сторонні матеріали і предмети.
Двері приміщення повинні легко відчинятись назовні.
2.1.3. Виконати необхідні перевірки згідно вимог інструкції з експлуатації котла, наявності води у системі опалення, запобіжників.
Забороняється пуск в роботу котлів з несправною арматурою, автоматикою і засобами протиаварійного захисту і сигналізації.
2.2. При роботі котла оператор повинен:
2.2.1. Уважно стежити за справністю котла і всього устаткування та суворо дотримуватись встановленого режиму роботи котла.
2.2.2. Виявлені в процесі роботи устаткування несправності записувати в експлуатаційний журнал. Вживати термінових заходів щодо усунення несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо несправності усунути власними силами неможливо, повідомити про це особу, відповідальну за теплове господарство об'єкта.
2.2.3. Перевірка справності сигналізаціі та автоматичного захисту повинна проводитись у відповідності з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими в установленому порядку.
Забороняється проводити під час роботи котла підчеканення заклепочних швів, зварювання елементів котла.
2.2.6. Контролювати справний стан приладів автоматичного управління і безпечної роботи котлів.
3. Вимоги безпеки перед початком роботи.
3.1. Перевірити наявність води в системі опалення і котлів. 3.2.3робити зовнішній огляд трубопроводів води та їх арматури. Перевірити щільність і легкість відкриття кранів.
3.3. Перевірити стан системи автоматики і сигналізації, манометрів, термометрів.
3.4. Перевірити наявність і справність засобів протипожежного інвентарю.
4. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
4.1. Роботу котлів після пуску необхідно контролювати за допомогою контрольних приладів.
4.2. Тиск і температура води, параметри електричної енергії періодично перевіряються із записом у експлуатаційний журнал.
4.3. Забороняється закривати решітки вентиляційних каналів.
5. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
5.1. При довгочасній зупинці котла необхідно відключити електроживлення і закрити подачу води.
5.2. Перевірити надійність закригггя вентилів.
6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
6.1. При проведенні робіт в тепловому пункті можливі такі аварійні ситуації:
- ураження працівника електричним струмом;
- ураження працівника гарячою водою.
6.3. При ураженні працівника електричним струмом, звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електроустановку, відділити потерпілого від
струмопровідних частин з застосуванням діелектичних захисних засобів або ізолюючих речей та предметів.
6.4. При ураженні працівника гарячою водою, потерпілого вивести (винести) в безнечне місце.
6.5. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря та до його прибутгя надавати потерпілому першу допомогу.
6.6 У випадку виробничої необхідності по ліквідації аварії чи стихійного лиха оператор може бути викликаний на роботу в будь-який час.
6.7. У випадках, які створюють небезпеку для людей, оператор котельні застосовує термінові заходи щодо запобігання нещасного випадку чи аварійної ситуації. Якщо при аварійній ситуації працівник не може вжити необхідних заходів, він повинен негайно повідомити про це керівника При виникненні аварійної ситуації оператор котельні приймає заходи по її ліквідації.
6.8. При загрозі виникнення нещасного випадку чи пошкодження обладнання, а також для звільнення потерпілого від дії електричного струму, напруга з електроустановки повинна бути знята негайно.
6.9. При нещасному випадку оператор приймає термінові заходи з надання першої допомоги потерпілому і виклику за необхідностю бригади швидкої медичної допомоги. Лікаря слід викликати у всіх випадках ураження електричним струмом, незалежно від стану потерпілого.
6.10. Оператор повинен зберегти на робочому місці ті обставини, під час яких стався нещасний випадок, якщо це не загрожує життю людей.
6.11.При виконанні аварійно-відновлювальних робіт оператор може припинити роботу тільки при загрозі його життю чи за дозволом начальника.
Оператор зобов'язаний негайно повідомити безпосереднього керівника:
- про кожен випадок травми, отруєння, опіку, отриманих ним особисто чи іншим працівником, а також про випадки пожежі чи виникнення аварійної ситуації;
- про кожен випадок несправності обладнання;
- спрацювання запобіжних, блокуючих, сигналізуючих пристров, відсутність чи пошкодження засобів захисту.
6.12. При аварійних ситуаціях оператор зобов'язаний:
- без одержання розпорядження негайно зупинити котел і повідомити про це особу відповідальну за теплове господарство об'єкта.
Оператор повинен виконати:
а) при несправності елементів автоматики безнеки у т.ч. зникненні напруги на цих приладах, вивести котли в неробочий стан;
б) якщо в приміщенні виникла пожежа, що загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу, вжити заходів щодо гасіння пожежі, у разі необхідності викликати пожежну команду за тел. 101.
Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (24.10.2013)
Переглядів: 6146 | Рейтинг: 2.4/5
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]