Вітаю Вас Гість
Субота
23.09.2017
11:20

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

Інструкція з охорони праці для столяра

1. Загальні положення.
1.1 .Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2. За цією інструкцією столяр інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та технічної експлуатації", в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструктуючого та столяра.
1.3. За невиконання цієї інструкції столяр несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4. До виконання столярних робіт допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання (при роботі на верстатах) і мають відповідну кваліфікацію, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та інструктаж на робочому місці.
1.5. Столяр повинен бути навченим та проінструктованим з безпечних прийомів усіх видів робіт, які повинен виконувати.
1.6. Для роботи з антисептиками допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання та інструктаж з правил безпечної роботи з ними.
1.7. Робоче місце столяра може бути постійним (робота на верстатах, збирання конструкцій) і перемінним (монтаж столярних виробів).
1.8. Робоче місце столяра, який займається обробленням деревини, виготовленням виробів і їх збиранням, повинно бути обладнане столярним верстаком і необхідним робочим інструментом (ручні пили, різноманітні долота, стамески, свердла, струбцини тощо).
1.9. Забороняється допуск до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння.
1.10. Столяр повинен:
- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- дотримуватись вимог санітарних норм та особистої гігієни, для запобігання виникнення отруєння токсичними речовинами;
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
1.11. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на столяра:
- захаращеність робочого місця;
- вплив на організм парів клею, лаків, мастик, розчинників тощо;
- конструктивні недоліки і несправність інструменту і обладнання;
- дія електроструму;
- падіння з висоти;
- недостатня освітленість робочої зони.
1.12. Столяр забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно норм.
1.13. До роботи на деревообробних верстатах допускаються працівники, які пройшли спеціальне навчання для роботи на верстатах і проінструктовані з правил безпечної роботи на кожному з них.
Біля верстата повинен бути вивішений список осіб, допущених до роботи на ньому із вказівкою номера і дати розпорядження по підрозділу, на підставі якого працівники включені в список, а також табличка із зазначенням посадової особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію верстатного обладнання в цеху.
1.14. На кожному верстаті повинен бути зазначений його інвентарний ном( який необхідно вказати в списку осіб, які мають право на ньому працювати.
1.15. На робочому місці біля верстата повинна бути вивішена коротка виписка інструкції з охорони праці чи Пам'ятка з безпечного проведення робіт, у я вказуються основні вимоги з безпечних прийомів роботи для працюючого на верста а також вимоги до захисних, запобіжних і блокувальних пристроїв.
1.16. Для попередження пожежі:
- забороняється палити в місцях приготування мастик, антисептиків, клеїв і в місцях збереження легкозаймистих матеріалів;
- клоччя, тріски, тирсу, стружку та інші матеріали необхідно зберігати на відстані не ближче 50 м від будівель і споруд;
- місця зберігання і роботи з вищевказаними матеріалами повинні обладнуватись пожежними пунктами - щитами, біля яких розміщають ящики з піском і бочки з водою.
1.17. Місця антисептування повинні бути обладнані:
- приміщеннями для прийому їжі;
- шафами для роздільного зберігання спеціального одягу, домашнього одягу;
- душовими, умивальниками з теплою водою, милом, рушниками;
- баком з питною водою, який щільно закривається. Ставити баки з питною водою у приміщеннях для приготування сумішей, на складах забороняється;
- паління та прийом їжі повинні виконуватись в спеціально відведених місцях.
1.18. Кожний столяр повинен мати шафу для зберігання основних і допоміжних інструментів пристосувань.
1.19. Приміщення, де готують клей, мастики, антисептики, повинні бути обладнанні витяжною вентиляцією з 5-10-кратним обміном повітря.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Одягти спеціальний одяг, заправити його, щоб не було звисаючих кінців, одягти щільно облягаючий головний убір, підібрати під нього волосся.
2.2. Одержати від керівника робіт завдання на виконання робіт.
2.3. Оглянути робоче місце та прибрати непотрібні предмети і матеріали.
2.4. Підготувати необхідний інструмент і пристосування.
2.5. Перевірити, справність, якість заточування інструменту.
2.6. При роботі на верстатах перевірити їх справність:
- наявність та надійність установки захисних огороджень, допоміжних та запобіжних пристосувань;
- оглянути стан пускової апаратури, наявність захисного заземлення;
- для перевірки правильності налагодження верстата необхідно повернути вал обертання від руки при виключеному електродвигуні;
- пустити верстат на холостий хід, він повинен давати рівний звук, стіл і станина не повинні вібрувати;
- зробити пробну обробку кількох деталей.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. При роботі лучковою пилою необхідно слідкувати, щоб пила була цупко натягнута, а її полотно не мало перекосів.
3.2. При поздовжньому пилянні лучковою пилою дошку чи брусок кладуть на верстак чи стіл так щоб відпилювана частина виступала зовні і закріплювалась струбциною.
Пилку тримають за стійку правою рукою, а лівою підтримують дошку, яку розпилюють.
3.3. При поперечному розпилюванні лучковою пилою дощок, брусків матеріал кладуть на верстах чи стіл так, щоб відпилюваний відрізок звисав з нього.
Пилу тримають правою рукою за стійку вище ручки, а лівою підтримують матеріал.
3.4. Забороняється ставити палець чи руку біля пропила для направлення пили по рисці та укладати матеріал на коліно.
3.5. При роботі стамескою удари киянкою чи молотком потрібно наносити по центру. Не дозволяється при різанні стамескою підтримувати оброблений предмет по направленню руху леза стамески, не можна також різати на себе та у висячому положенні.
3.6. При роботі сокирою обтесувана деталь повинна знаходитись між ногами. Ногу з боку тесання необхідно відставити від деталі; деталь повинна бути міцно закріплена на підкладках.
3.7. При струганні деталь повинна нерухомо закріплятись.
3.8.Налагоджування рубанків, фуганків складається з розбирання інструменту для заміни ножів, установлення та кріплення ножа.
3.9. Розбирають рубанок в такій послідовності:
- беруть його у ліву руку і злегка ударяючи молотком по
торцю (хвостовому), послаблюють клин, після чого клин і ніж легко виймаються;
- гострий ніж і клин, встановлюють в літок і ударяють по передньому торцю рубанка (по лобовій частині). Клин повинен бути щільно притиснутий до ножа;
лезо ножа повинно виступати рівномірно з підошви рубанка на необхідну величину (без перекосу);
- ніж встановлюють передньою гранню по відношенню до горизонтальної площини (площини підошви) у шерхебеля, рубанків з одиночним і двійним ножами, зензубеля, фальцгебеля під кутом 45°, а у ценубеля - під кутом 80°.
Стружку, яка попала в щілину рубанка, фуганка, необхідно виймати тільки через верхній отвір. '
3.10.Заточувати столярні інструменти на заточувальних верстатах необхідно з дотриманням кута загострення; точило повинно бути обладнане захисним кожухом, прозорим екраном з блокуванням.
3.11. До роботи з електричними машинами допускаються особи, навчені і проінструктовані з їх безпечної експлуатації.
3.12. Перед роботою електрорубанком перевіряють правильність загострення та установки ножів. До установлення ножів необхідно ретельно загострити і відбалансувати так, щоб ножевий вал (барабан) обертався без биття. Кут загострення ножів повинен бути 40-42°.
3.13. При роботі електрорубанком штепсельну вилку включають в мережу, натискують на курок, включають електродвигун.
Коли ножовий барабан досягне потрібної частоти обертання, електрорубанок опускають на оброблюваний матеріал, закріплений на верстаку чи столі.
Зусилля столяра повинно бути затрачене тільки на пересування електрорубанка.
Після кожного проходу електродвигун виключають і повертають у вихідне положення, після чого знову включають і починають роботу.
У перервах електрорубанок виключають і ставлять панелями догори або набік. 3.14.Перед початком роботи електродовбальником необхідно добре загострити ланцюг, потім одягнути його на зірку і лінійку.
Оброблюваний матеріал чи деталь кладуть на стіл і міцно закріплюють. Працювати електродовбальником, якщо деталь не закріплена забороняється.
3.15.При роботі електродрилю натиск на неї повинен бути рівномірним. При виробці наскрізних отворів, щоб не було заїдання, натиск в кінці свердлення слід трохи послабити.
3.16. Під час роботи електроінструментом необхідно слідкувати за тим, щоб струмоведучі частини були надійно захищені від випадкового стикання з ним. Всі електричні з'єднання повинні мати надійну ізоляцію.
Кабель живлення укладати з великими перегибами забороняється. Щоб уникнути його пошкодження цеховим транспортом, не слід прокладати кабель на підлозі, не допускається пересічення кабелю з дротами, електрозварювальними кабелями, які знаходяться під напругою.
3.17.Роботи над приготуванням розчинів для антисептування необхідно виконувати при дотриманні таких правил охорони праці:
- приготування антисептичних та вогнезахисних розчинів слід виконувати на відкритих, відокремлених площадках чи в окремих приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, віддалених від джерел водопостачання на відстань не менше 100 м;
- при приготуванні розчинів слід вжити заходів проти розпилювання та розбризкування отруйних речовин;
- якщо роботи проводяться на відкритих, відокремлених площадках, то працівники повинні знаходитись з навітряного боку;
- антисептування конструкцій під час інших робіт у суміжних приміщеннях чи в одному приміщенні не дозволяється;
- наносити сухі антисептичні речовини у вітряну погоду, а також на протягах не дозволяється;
- ванни, заповнені антисептичним розчином, повинні закриватись кришками. 3.18. Під час лакофарбувальних робіт необхідно дотримуватись таких правил:
- безперебійна робота витяжної вентиляції;
- постійний контроль за наявністю в повітрі небезпечних концентрацій;
- застосовувати засоби індивідуального захисту;
- не торкатися лиця рукавичками чи немитими руками;
- не класти жодних речей, а також харчові продукти на оброблену деревину.
3.19. Клеєвий розчин необхідно варити у спеціальній клеєварці з подвійним дном і стінами, проміжок між якими заповнений водою.
3.20. У міру використання смол, клеїв, антисептиків, лаків, розчинників, інших матеріалів та їх тари необхідно прибирати з приміщення.
3.21. Відбілювальні суміші наносять на деревину у гумових рукавичках трав'яними щітками і змивають розчином соди або мильної води.
3.22. Витравлювальні розчини готують безпосередньо у ваннах; при цьому спочатку наливають воду, а потім малими порціями додають кислоту.
3.23. Воскову пасту наносять жорсткою волосяною щіткою.
Віск розтоплюють у посудині і додають бензин чи скипидар; посудину з розчиненим воском не можна ставити на вогонь.
3.24. Монтаж столярних конструкцій в будівлях і спорудах виконують з внутрішніх чи зовнішніх риштувань чи помостів.
3.25. З приставних драбин дозволяється працювати на висоті не більше 4 м. Укіс стрем'янок не повинен перевищувати 1:3.
Для запобігання зрушенню стрем'янки цупко закріпляють на порах, а розсувні стрем'янки повинні мати пристосування, які б унеможливлювали їх самостійне зрушення.
Виконувати роботи дозволяється стоячи на сходинці, яка знаходиться не менше 1 м від верхнього кінця драбини.
3.26. Працівник, виконуючи роботи на драбині, повинен прикріпляти карабін запобіжного пояса до надійних елементів конструкцій (за вказівкою керівника робіт).
3.27. Нижні кінці приставних драбин повинні мати упори: якщо підлога з м'яким покриттям - металеві шипи, з твердим покриттям - гумові наконечники.
3.28. При подачі столярних конструкцій вантажопідіймальними кранами їх необхідно подавати на вантажоприймальні площадки. Забороняється стояти під вантажем.
3.29. Роботи з виготовлення деталей, яких бракує, на риштуваннях, помостах і перекриттях будуємих об'єктів забороняються.
3.30. Звільнення столярних конструкцій, встановлених при монтажі на опори, від гака вантажопідіймальної машини (крана, лебідки та ін.) допускається тільки після їх закріплення постійними чи тимчасовими зв'язками (за проектом) та перевірки їх закріплення.
3.31. Навішування віконних рам та дверних полотен слід виконувати до встановлення їх у прорізи.
3.32. Виконувати зовнішні столярні роботи на риштуваннях під час ожеледі, грози, при тумані, вітрі силою 15 м/с і більше забороняється.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Відключити верстати і вентиляцію від електромережі.
4.2. Обладнання і інструменти, які застосовувались при антисептуванні, необхідно обмити і віднести на склад. Тару з-під антисептичних сумішей слід спалювати.
4.3. Інструменти, які застосовувались під час варення клею, при лакуванні, травленні столярних виробів, необхідно ретельно вимити і скласти у відведене для них місце.
4.4. Прибрати робоче місце: тирсу, стружку, тріски скласти у відведене для них місце (не ближче 50 м від будівель і споруд).
4.5. Привести в порядок ручний інструмент, пристосування; скласти їх у шафу. 4.6. Змастити тертьові частини верстатів.
4.7. Зняти спецодяг, почистити його, вимити руки, лице з милом, прополоскати рота, при можливості прийняти душ.
4.8. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Причинами аварійних ситуацій, що можуть привести до нещасних випадків, можуть бути виліт деталей, які подаються до ріжучого інструменту, ураження електричним струмом, відсутність, огородження і захисних засобів на рухомих частинах обладнання, падіння з висоти, падіння предметів, загорання лаків, мастик тощо.
5.2. У разі аварійних ситуацій необхідно:
- припинити роботу, відключити верстати, вентиляцію від електромережі, вжити заходів щодо запобігання травматизму, попередити про те, що сталося, керівника робіт;
- огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб;
- при травмуванні людей надати їм першу долікарняну допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

 

Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (26.10.2011)
Переглядів: 7811 | Рейтинг: 3.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]