Вітаю Вас Гість
Субота
23.09.2017
11:21

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТРОПАЛЬНИКА (ЗАЧІПЛЮВАЧА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2. Інструкція розроблена на основі "Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих", "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", "Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани".
1.3. Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.
1.4. По даній інструкції стропальник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до "Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого і стропальника.
1.5. Власник повинен застрахувати стропальника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я стропальника з вини власника він (стропальник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.6. 3а невиконання даної інструкції стропальник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.7. До виконання обов'язків стропальника (зачіплювача) допускаються особи віком не молодше 18 років, що пройшли спеціальне навчання, атестацію та мають посвідчення на право проведення стропальних робіт.
1.8. Під час роботи стропальник повинен мати при собі посвідчення та пред'являти його на вимогу інспектора органів Держнаглядохоронпраці України, інженерно-технічного працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами та утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, а також на вимогу кранівника.
1.9. Періодична перевірка знань стропальників проводиться комісією підприємства кожні 12 місяців.
У випадку, коли на підприємстві відсутня така комісія, періодичну перевірку знань стропальників проводять в комісії іншого підприємства або в комісії органу Держнаглядохоронпраці.
1.10. Позачергова перевірка знань проводиться у таких випадках:
1.10.1. При переході з одного підприємства на інше.
1.10.2. На вимогу інспектора або ІТП по нагляду.
1.10.3. При перерві в роботі за спеціальністю більше ніж 6 місяців.
1.11. Кількість стропальників, які обслуговують один кран, визначається адміністрацією підприємства. При призначенні двох і більше стропальників один з них призначається старшим.
1.12. В тих випадках, коли зона, яка обслуговується краном, повністю не оглядається з кабіни кранівника, для передачі сигналів стропальника кранівнику особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, призначається сигнальник з числа атестованих стропальників.
1.13. Стропальник в своїй роботі підпорядковується особі, відповідальній за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
1.14. Допущений до самостійної роботи стропальник повинен:
1.14.1. Мати поняття про будову крана, який він обслуговує, та знати його вантажопідіймальність; стропальники, які обслуговують стрілові самохідні крани, повинні вміти визначати їх вантажопідіймальність в залежності від вильоту стріли та положення додаткових опор.
1.14.2. Вміти підбирати необхідні для роботи стропи (по вантажопідіймальності, числу віток, довжині та куту нахилу віток стропа до вертикалі) та інші вантажозахоплювальні пристрої в залежності від маси та характеру вантажу, який переміщується.
1.14.3. Вміти визначати пригодність стропів та інших знімних вантажо-захоплювальних пристроїв та тари;
1.14.4 Вміти проводити правильну обв'язку та підвішування вантажу на гак.
1.14.5. Знати норми заповнення тари.
1.14.6. Знати та застосовувати в роботі установлений на підприємстві порядок подачі сигналів кранівнику.
1.14.7. Знати порядок та габарити складування вантажів.
1.14.8. Знати порядок безпечного проведення робіт стріловими самохідними кранами поблизу ліній електропередачі.
1.14.9. Знати порядок звільнення від дії електроструму осіб, які потрапили під напругу, способи надання їм першої.медичної допомоги.
1.14.10. Знати дану інструкцію.
1.15. Стропальник повинен знати місце знаходження рубильника, через який подається напруга на головні тролейні проводи або гнучкий кабель, який живить електричний кран, та вміти відключити кран від електричної мережі в необхідних випадках.
1.16. Головні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на стропальника:
1.16.1. Захаращеність робочої зони;
1.16.2. Відсутність спеціальних пристроїв для проведення робіт згідно з технологією;
1.16.3. Несприятливі метеорологічні умови;
1.16.4. Незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
1.16.5. Недостатнє освітлення робочої зони;
1.16.6. Падіння предметів.
1.17. Стропальник забезпечується спецодягом.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Одягти спецодяг, захисну каску.
2.2. Підібрати вантажозахоплювальні пристрої, відповідні масі та характеру вантажу, який підіймається; стропи повинні підбиратися з урахуванням числа віток та довжини так, щоб кут між вітками не перевищував 90°.
2.3. Перевірити справність вантажозахоплювальних пристроїв та тари, наявність на них клейм або бірок з позначенням номера, дати виготовлення та вантажопідіймальності, а також наявність на тарі напису про її призначення та власну масу.
2.4. Перевірити освітлення робочого місця; при недостатній освітленості стропальник, не приступаючи до роботи, повинен доповісти про це особі, відповідальній за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Стропальник може приступати до роботи тільки після отримання завдання, а у випадку неясності його — після отримання інструктажу від особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.2. При обв'язці та зачіплюванні вантажу стропальник повинен керуватися такими вказівками:
3.2.1. Обв'язку або зачіплювання слід проводити у відповідності зі схемами стропування вантажів; стропування вантажів, які підіймаються рідко та на які не розроблені схеми їх стропування, слід проводити під керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.2.2. Перевірити масу вантажу, який призначений для переміщення краном, за списком вантажів або по маркуванню на вантажі; якщо стропальник не має можливості визначити масу вантажу, то він повинен узнати її у особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.2.3. При обв'язці вантажу канати та ланцюги повинні накладатися на основний масив його (раму, каркас, корпус, станину) без вузлів та петель; під гострі кромки (ребра) вантажів слід підкладати спеціальні підкладки, які захищають стропи від пошкоджень.
3.2.4. Обв'язувати вантаж належить таким чином, щоб під час його переміщення виключалось падіння окремих його частин (дошки, колоди, прутки) та забезпечувалось стійке положення вантажу при переміщенні, для цього стропування довгомірних вантажів повинно проводитися не менше ніж в двох місцях.
3.2.5. Зачіплювання залізобетонних виробів, а також інших вантажів, які мають петлі, рими, цапфи, слід проводити за всі передбачені для підіймання у відповідному положенні петлі, рими, цапфи.
3.2.6. При підвішуванні вантажу на дворогі гаки стропи повинні накладатись таким чином, щоб навантаження розподілялось на обидва роги рівномірно.
3.2.7. Не застосовані для зачіплювання вантажу кінці багатовиткових строп закріпити так, щоб при переміщенні вантажу краном виключалася можливість торкання цими кінцями за предмети, які зустрічаються на шляху.
3.2.8. При підійманні вантажу двома кранами стропування та підвішування вантажу повинні проводитись під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.2.9. Упевнитися, що призначений для підіймання вантаж, нічим не закріплений, не защемлений, не завалений та не примерзлий до землі.
3.3. При обв'язці та зачіплюванні вантажів стропальнику забороняється:
3.3.1. Проводити стропування вантажу, масу якого він не знає або коли маса вантажу перевищує вантажопідіймальність крана.
3.3.2. Користуватися пошкодженими або немаркованими вантажозахоплювальними пристроями та тарою; з'єднувати ланки розірваних ланцюгів болтами або проволокою, зв'язувати канати.
3.3.3. Проводити обв'язку та зачіплювання вантажів іншими способами, ніж вказано на схемах стропування.
3.3.4. Застосовувати для обв'язки та зачіплювання вантажів пристрої, які не передбачені схемами стропування (ломи, штирі тощо).
3.3.5. Проводити переміщення піддонів з цеглою без огорожі, за виключенням навантаження та розвантаження (на землю) автомобілів, а також за умови віддалення людей з зони переміщення вантажів.
3.3.6. Проводити зачіплювання бетонних та залізобетонних виробів, які не мають маркування, а також зачіплювання цих виробів за пошкоджені петлі.
3.3.7. Підвішувати вантаж за один ріг дворогого гака.
3.3.8. Проводити обв'язку або зачіплювання вантажу на гак крана на відстані ближче 40 м від крайнього провода лінії електропередачі напругою понад 42 В без оформлення нагляду-допуску та присутності особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, призначеної наказом по підприємству, прізвище якої вказується в наряді-допуску. !
3.3.9. Забивати гак стропа у монтажні петлі залізобетонних виробів та інших вантажів, які мають монтажні петлі.
3.3.10. Поправляти вітки стропів в зіві гака биттям тяжкими предметами.
3.3.11. Поправляти биттям молотка або іншими предметами стропи на вантажі, який підіймається.
3.3.12. Використовувати при обв'язці великих стінових блоків та інших високих вантажів приставні драбини; в цих випадках слід застосовувати переносні площадки.
3.3.13. Застосовувати грейфер для підіймання людей та вантажів, для переміщення яких він не призначений, для підвішування вантажів за допомогою стропів за челюсті грейфера, а також для виконання робіт, для яких грейфер не призначений.
3.4. Перед виконанням кожної операції по підійманню та переміщенню вантажу стропальник повинен особисто подати відповідний (жестом, а при довжині стріли до 10 м — голосом) сигнал кранівнику або сигнальнику, а при обслуговуванні одного крана декількома стропальниками сигнал подає старший стропальник.
3.5. Перед подачею сигналу про підіймання вантажу стропальник повинен:
3.5.1. Переконатися, що вантаж надійно застропований та нічим не утримується.
3.5.2. Перевірити, чи нема на вантажі незакріплених деталей та інструменту; при підійманні труб великого діаметру перевірити, щоб в них не було землі, льоду або інших предметів, які можуть випасти при прийманні та переміщенні.
3.5.3. Упевнитися, що вантаж не може під час підіймання за що-небудь зачепитися.
3.5.4. Переконатися у відсутності людей біля вантажу, між вантажем, що підіймається, та стінами, колонами, штабелями, станками та іншим обладнанням.
3.6. Перед підійманням вантажу стріловим краном стропальник повинен перевірити також відсутність людей біля самого крана, на його неповоротній платформі, у зоні опускання стріли, вантажу та вийти сам з небезпечної зони.
3.7. При підійманні та переміщенні вантажу стропальник повинен:
3.7.1. Подати сигнал для підіймання вантажу на висоту 200-300 мм, перевірити правильність його стропування, рівномірність натягу віток строп, стійкість крана, дію гальм і тільки після цього подавати сигнал про підіймання вантажу на необхідну висоту; при необхідності виправлення стропування вантаж необхідно опустити на землю.
3.7.2. При знятті вантажу з фундаментних болтів стежити, щоб підіймання проводилося з найменшою швидкістю, без перекосів, заїдань та горизонтального переміщення вантажу до повного зняття його з болтів.
3.7.3. Перевірити по покажчику вантажопідіймальності перед підійманням вантажу стріловими самохідними кранами, що установлений керівником виліт стріли відповідає масі вантажу, який підіймається.
3.7.4. Перед горизонтальним переміщенням вантажу упевнитись, що він піднятий на висоту не менше ніж на 500 мм вище предметів, що зустрічаються на шляху.
3.7.5. Супроводжувати вантаж при переміщенні та стежити, щоб він не переміщувався над людьми та не міг за що-небудь зачепитися; якщо супроводжувати вантаж не має можливості, то за його переміщенням повинен стежити кранівник крана, а якщо вантаж знаходиться у зоні, яка не оглядається з кабіни кранівника, — повинен стежити інший стропальник або сигнальник.
3.7.6. Для запобігання довільного розвороту довгомірних та громіздких вантажів під час їх підіймання або переміщення застосовувати спеціальні відтяжки.
3.7.7. Укладання вантажу проводити рівномірно, без порушень установлених для складування габаритів та без захаращування проходів та проїздів, щоб відстань від виступаючих елементів поворотної частини стрілового самохідного крану (автомобільного, гусеничного, залізничного, пневмоколісного) до вантажу була не менше 1 м, а від виступаючих елементів баштового, портального та козлового крана — не менше 0,7 м; при неможливості дотримання цієї умови роботи повинні бути припинені; укладання вантажу у вагонетки, полувагони та на платформи, а також зняття його не повинно викликати порушення рівноваги вказаних транспортних засобів, самі транспортні засоби при цьому укріплюються для запобігання їх самовільного переміщення.
3.7.8. Підіймання сипучих та дрібноштучних вантажів проводити в спеціально призначеній тарі: при цьому заповнювати тару вище встановленої норми не допускається.
3.8. При підійманні та переміщенні вантажів стропальнику забороняється:
3.8.1. Перебувати на вантажі під час підіймання або переміщення, а також допускати підіймання або переміщення вантажу, якщо на ньому перебувають люди.
3.8.2. Перебувати під піднятим вантажем або допускати перебування під ним інших людей.
3.8.3. Відтягувати вантаж під час його підіймання, переміщення або опускання.
3.8.4. Перебувати самому та допускати перебування людей на залізничній платформі, в полувагоні, кузові автомобіля при веденні вантажорозвантажувальних робіт грейферними або магнітними кранами.
3.8.5. Вивільняти за допомогою кранів защемлені з'ємні вантажозахоплювальні пристрої.
3.9. При роботі стрілових самохідних кранів поблизу лінії електропередачі стропальник повинен бути особливо уважним.
Для запобігання ураження струмом стропальник перед кожною операцією, яка викликає необхідність дотику з вантажем, стропами, гаком або елементами крана, повинен засвідчитись, що стріла крана або канати не знаходяться на небезпечному приближенні до проводів лінії електропередачі.
3.10. При роботі стрілових самохідних та баштових кранів, для запобігання затиснення між поворотною та неповоротною частинами крана стропальник не повинен знаходитись в небезпечних місцях.
3.11. Якщо стропальник під час переміщення вантажу помітить несправність крана, підкранової колії або іншу небезпеку, він повинен негайно подати сигнал про припинення переміщення вантажу та повідомити про несправність кранівнику.
3.12. Перед опусканням вантажу стропальник зобов'язаний:
3.12.1. Заздалегідь оглянути місце, на яке буде опускатись вантаж та упевнитись у неможливості його падіння, перевертання або сповзання.
3.12.2. На місце встановлення вантажу, у випадку необхідності, заздалегідь покласти міцні підкладки для зручності витягнення строп з-під нього.
3.12.3. Знімати стропи з вантажу або гака лише після того, як вантаж буде надійно встановлений, а при необхідності і закріплений.
3.13. Стропальнику забороняється встановлювати вантаж на тимчасові перекриття, труби, кабелі та інші місця, не призначені для укладання вантажу.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ
4.1. При швидкості вітру 15 м/сек та більше, при ожеледиці, грозі, тумані, сильному снігопаді стропальник повинен припинити роботу.
Якщо переміщаються вантажі з великою парусністю, роботу необхідно припинити при швидкості вітру 10 м/сек і більше.
4.2. Якщо під час роботи сталося руйнування або пошкодження виробничих будівель, споруд; створилася загроза життю та здоров'ю людей, стався нещасний випадок, пожежа, стропальник повинен негайно припинити роботу, подати кранівнику сигнал "стоп"; не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону і повідомити про це особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
4.3. Якщо стався нещасний випадок, подавати потерпілому першу медичну допомогу; при необхідності викликати "швидку допомогу".
4.4. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину та приступити до гасіння пожежі підручними засобами пожежегасіння.
4.5. В усіх випадках виконувати вказівки особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
5.1. Очистити і оглянути вантажозахоплювальні пристрої, які використовувались продовж зміни.
5.2. Справні вантажозахоплювальні пристрої змастити і скласти у відведене для них місце; ті, що вийшли з ладу, необхідно здати в ремонт.
5.3. Прибрати робоче місце.
5.4. Вимити руки, обличчя з милом, при можливості прийняти душ. Повідомити особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, про закінчення роботи та всі недоліки, які мали місце під час роботи.

Лечение эрозии шейки матки радиоволнами и лазером "ОН КЛИНИК".
Лечение эрозии шейки матки радиоволнами и лазером "ОН КЛИНИК".

Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (14.10.2011)
Переглядів: 10388 | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]