Вітаю Вас Гість
Субота
23.09.2017
11:17

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

Інструкція з охорони праці контролера енергонагляду 2 групи

1. Загальні положення
1.1. Вимоги цієї інструкції розповсюджуються на контролерів енергонагляду (надалі контролерів) 2 групи кваліфікації.
1.2. Дану інструкцію повинні знати:
- контролер РЕМ 2-й та 3-й групи кваліфікації;
- оператор ЕОМ по роботі з побутовими споживачами;
- інженер (технік) по роботі а побутовими споживачами;
- бригадир контролерів;
- електромонтер з експлуатації електролічильників;
- майстер групи по обслуговуванню та експлуатації приладів обліку;
- інспектор енергонагляду РЕМ;
- заступник директора РЕМ з енергонагляду (по роботі з побутовими споживачами), директор РЕМ.
1.3. Інструкцією обумовлені заходи безпеки під час перевірок абонентів при експлуатації однофазних та трифазних лічильників.
1.4. На посаду контролера призначається особа не молодше 18 років з повною або базовою середньою освітою, яка пройшла попередній медичний огляд та навчання безпосередньо на виробництві по затвердженій програмі, без вимог до стажу роботи.
1.5. До самостійної роботи на посаді контролера допускаються особи, які пройшли:
- первинний медогляд;
- вступний та первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки;
- виробниче навчання по затвердженій програмі; перевірку знань:
- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ);
- Правил безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);
- Правил технічної експлуатації електростанцій та мереж;
- Правил пожежної безпеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України; діючі інструкції з правил безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго";
- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання;
- виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці;
- Правил експлуатації електрозахисних засобів;
- Правил користування електричною енергією для населення;
- Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії;
- "Инструкции по оказанию первой помощи постарадавшему в связи с несчастным случаем при обслуживании енергетического оборудования";
- правил дорожнього руху в Україні в частині, що стосується пішоходів;
- правил поведінки під час відвідування побутових абонентів.
1.6. Після перевірки знань контролеру видається посвідчення встановленої форми, яке повинно завжди знаходитися при ньому під час виконання роботи.
1.7. У процесі роботи контролер проходить цільовий інструктаж перед
початком роботи щоденно, повторний інструктаж щомісячно, позаплановий інструктаж при необхідності, перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки -1 раз на рік, з технології робіт (ПТЕ) - 1 раз в 3 роки.
1.8. Підвищення кваліфікації з питань охорони праці проводиться в учбово-курсовому комбінаті не рідше 1 разу в 5 років.
1.9. Робоче місце контролера визначається територіальним розташуванням дільниці і включає в себе:
- електроустановки споживачів на ввіреній дільниці;
- майстерні, службові, виробничі і складські приміщення дільниці, району електромереж.
Робочі місця необхідно утримувати в чистоті і порядку згідно з вимогами охорони праці і пожежною безпекою.
1.10. Контролер призначається і звільняється з посади наказом директора РЕМ по узгодженню з головою правління - генеральним директором ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". У адміністративному порядку контролер підпорядковується заступнику директора РЕМ з енергонагляду (по роботі з побутовими споживачами) (інженеру, техніку, бригадиру контролерів).
1.11. Основними небезпечними і шкідливими чинниками, що виникають при виконанні роботи контролера, є:
- наближення на недопустиму відстань або дотик до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою;
- укуси тварин (собак та інш.);
насильницькі дії з боку споживача (п.48 ПКЕЕ для населення); рух транспорту під час переміщення до абонента; несприятливі погодні умови; приміщення з підвищеною небезпекою,
1.12. Контролер 2 ф. кваліфікації повинен мати групу з електробезпеки не нижче 3.
1.13. Контролер енергонагляду повинен знати:
діючу посадову інструкцію та інструкцію з охорони праці;
основи електротехніки;
принцип роботи приладів обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів, правила роботи з ними;
схеми включення лічильників та їх похибки;
розрахункові коефіцієнти;
правила користування електроенергією, діючі тарифи для населення;
правила дорожнього руху в Україні, в частині, що стосуються пішоходів;
норми часу по обстеженню споживачів;
правила поведінки при відвідуванні споживачів;
елементарні відомості про електроустановки, що обслуговуються;
способи приєднання електроприймачів, минуючи прилади обліку;
основні способи надання першої медичної допомоги потерпілому.
1.14. Контролер енергонагляду в своїй роботі повинен керуватись наступними документами:
Правилами користування електроенергією для населення;
Законом України "Про охорону праці";
Законом України "Про енергетику" із змінами та доповненнями;
Правилами безпечної експлуатації електроустановок; Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів;
Правилами улаштування електроустановок; Правилами експлуатації електрозахисних засобів;
Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і організаціях енергетичної галузі України. НАПБ В.01.-34-99/111 (ГКД 34.03.303-99);
Правилами пожежної безпеки в Україні;
Схемами, інструкціями та іншими нормативними документами, наказами та вказівками ПАТ "ЕК 'Житомиробленерго" та РЕМ;
Інструкцією з охорони праці "Применение газового баллончика типа "Терен";
1.15. Контролер зобов'язаний:
- виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, правила поводження з обладнанням, інструментами та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;
- дотримуватись зобов'язань з охорони праці і пожежної безпеки, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правил внутрішнього трудового розпорядку;
- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
співробітничати з адміністрацією в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці. Особисто брати участь в усуненні виробничої ситуації, що створює загрозу життю, здоров'ю оточуючих людей, природному середовищу. Повідомити про небезпеку своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі;
повідомити про нещасний випадок керівнику структурного підрозділу і виконати заходи по наданню долікарської допомоги до приїзду медперсоналу;
складати акти при виявленні розкрадання і безоблікового користування електроенергією;
утримувати в справному стані робочий інструмент, що знаходиться в користуванні, і закріплені за ним прилади;
знаходячись на роботі, мати при собі посвідчення особи і посвідчення про перевірку знань;
забезпечити чистоту робочого місця;
виконувати встановлені норми обходів абонентів;
забезпечити необхідний рівень своєї кваліфікації і знань з охорони праці, пожежної безпеки та технології робіт,
виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом і по якій проінструктований; не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці і даної інструкції.
1.16. Контролер несе відповідальність за:
відсутність необхідного рівня своєї кваліфікації, знань з охорони праці і пожежної безпеки;
невчасне проходження періодичного медогляду," перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технології робіт;
порушення вимог охорони праці і пожежної безпеки, даної інструкції;
невиконання наказів і розпоряджень керівництва;
появу на робочому місці з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння;
порушення трудової і виробничої дисципліни;
порушення встановленого маршруту пересування по дільниці під час роботи;
за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, криминальної відповідальності згідно із законодавством.
1.17. Для виконання посадових обов'язків контролер повинен бути забезпечений спецодягом та спецвзуттям згідно колдоговору.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Перед початком роботи контролер повинен:
2.1. Отримати у керівника структурного підрозділу (заступника директора з енергонагляду (по роботі з побутовими споживачами), інженера, техніка, бригадира контролерів) завдання на поточний день і цільовий інструктаж:
- відносно маршруту руху на дільниці;
про небезпеку травмування при пересуванні на дільниці при несприятливій погоді;
- про дотримання правил переходу вулиць і перехресть, правил проїзду в транспорті;
короткі відомості по дільниці і окремим абонентам; про безпечне виконання робіт;
2.2. Перевірити наявність та справність захисного газового балончика, повідомити керівнику при виявленні порушень у засобах захисту.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Під час відвідування побутових абонентів контролер зобов'язаний:
- при перевірці стану електролічильника, а саме: стану пломб Держперевірки та енергонагляду, надійності кріплення лічильника до щитка, відсутності пошкодження у корпусі електролічильника та скла, не торкатися рукою до стіни, труб та радіаторів опалення;
- під час використання підставки переконатися у її надійності та міцності;
- при перевірці роботи електролічильників від розеток, встановлених у кімнатах абонентів, також забороняється торкатися вільною рукою до стін, труб та батарей опалення;
- як правило, включення електронагрівальних приладів у розетки під час
перевірки роботи електролічильників, повинні проводити самі абоненти у присутності контролера.
3.2. У побутових споживачів зняття показників електролічильників, встановлених не вище за 1.7 метра від підлоги і їх огляд, незалежно від місця встановлення, проводиться контролером з групою електробезпеки не нижче 2. Якщо лічильник встановлений на висоті більше за 1,7 метра, огляд виконувати у присутності іншої особи, яка може бути не з електротехнічного персоналу (власника будинку), що забезпечує страховку контролера на підставці.
3.3. Контролер 2 групи кваліфікації не має права виконувати роботи по встановленню, заміні, зняттю однофазних електролічильників, включенню або відключенню споживачів на клемнику лічильника.
3.4. При нещасному випадку організувати першу допомогу потерпілому і його доставку в лікарню, негайно повідомити керівництво про те, що трапилось, зберігати до приїзду комісії обстановку на робочому місті такою, якою вона була в момент випадку, якщо це не загрожує життю людей.
3.5. При виявленні несправної роботи приладів обліку та несправного стану електропроводки (невідповідності вимогам ПУЕ та ПКЕЕ) скласти про це акт (припис), зробити відповідний запис в карточці споживача та листі обходу контролера; терміново повідомити керівництву РЕМ.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після проведення зняття показників та перевірки стану приладів обліку (наявність пломб, цілісність оглядового скла, надійність кріплення приладу обліку, відсутність механічних ушкоджень, щилин між склом і кожухом, оголених і ненадійно ізольованих дротів і т.ін.), провести відповідні записи в карточці споживача та листі обходу.
4.2. Робоче місце після закінчення роботи залишити в чистоті.
4.3. Про виявлені недоліки в роботі приладів обліку та електропроводки споживачів (невідповідності вимогам ПУЕ) терміново повідомити керівництво.
5. Вимоги безпеки при користуванні газовим балончиком
5.1. При обстеженні приладів обліку та електропроводки в приватному секторі з метою захисту від нападу собак (інших тварин) контролери забезпечуються газовими балончиками.
5.2. При користуванні газовим балончиком категорічно забороняється: використання його поблизу відкритого вогню;
направляти струмінь проти вітру;
зберігати газовий балончик в доступному для сторонніх людей і дітей місці.
5.3. Суворо дотримуватись вимог діючої інструкції з охорони праці "Применение газового баллончика типа Терен".
6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
6.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожеж, стихійних лих і т.д.), нещасних випадків (попадання під напругу, падіння з висоти, укуси тварин, насильницькі дії споживача і т.д.) необхідно:
терміново припинити роботу;
- вивести персонал в безпечне місце;
повідомити про те, що трапилось, керівнику робіт або диспетчеру; при необхідності надати долікарську допомогу;
викликати швидку допомогу або лікаря, або вжити заходів для транспортування потерпілого в найближчу лікувальну установу;
- залишити місце, де стався нещасний випадок або аварія, без змін, якщо це не загрожує подальшому поширенню аварійної ситуації або життю людей.
6.2. У випадку виробничої необхідності по ліквідації аварій або стихійного лиха контролер може бути викликаний на роботу в будь-який час.
6.3. При виникненні аварійної ситуації контролер приймає заходи по її усуненню по розпорядженню керівництва РЕМ. Необхідно діяти швидко, чітко, без паніки, дотримуючись вимог правил безпеки, так як від цього залежить не тільки життя контролера, але і життя людей, що знаходяться поруч.
6.4. При загрозі виникнення нещасного випадку або пошкодження електричного обладнання, а також для вивільнення потерпілого від дії електричного струму, напруга з електроустановки повинна бути знята негайно без попереднього дозволу диспетчера, але з обов'язковим послідуючим його повідомленням.
6.5. Контролер повинен негайно повідомити своєму безпосередньому керівнику:
- про кожен випадок травм, отруєння, опіку, враження електричним струмом, одержаних особисто або іншим працюючим, а також у випадку пожежі або виникнення аварійної ситуації;
- про кожен випадок виявлених невідповідностей ПУЕ та ПТЕ в устаткуванні споживачів, запобіжних, блокуючих, сігналізуючих пристороях, відсутності або ушкодження засобів захисту.

Самая свежая информация монтаж ограждающих конструкций тут.
Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (28.09.2011)
Переглядів: 3434 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]