Вітаю Вас Гість
П`ятниця
22.09.2017
17:06

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МАШИНІСТА АВТОКРАНА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2. По даній інструкції машиніст автокрана (далі — кранівник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім — через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та кранівника.
1.3. Власник повинен застрахувати кранівника від нещасних випадків та професійного захворювання. В разі пошкодження здоров'я кранівника по вині власника він (кранівник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
1.4. За невиконання даної інструкції кранівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.5. До керування автомобільним краном допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання, мають посвідчення на право керування відповідним автокраном, пройшли вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.
Управління автомобільним краном може виконувати водій автомобіля при наявності посвідчення на право керування автокраном.
1.6. Допуск до самостійної роботи керівника оформляється наказом по підприємству.
1.7. Перед допуском до самостійної роботи кранівнику видається під розписку інструкція по безпечній експлуатації кранової установки.
1.8. Кранівник повинен:
1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.8.2. Керувати роботою стропальників.
1.8.3. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.
1.8.4. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.8.5. Не допускати сторонніх осіб в робочу зону.
1.8.6. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та яка доручена керівником робіт.
1.8.7. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.
1.8.8. Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
1.8.9. Вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
1.8.10. Знати виробничу інструкцію, а також інструкцію заводу-виробника по експлуатації крана, Правила дорожнього руху.
1.8.11. Знати будову крана, будову і призначення його механізмів і приладів безпеки.
1.8.12. Володіти навичками, необхідними для керування механізмами крана та догляду за ними.
1.8.13. Знати фактори, що впливають на стійкість крана, і причини втрати стійкості.
1.8.14. Знати асортимент і призначення мастильних матеріалів, що застосовуються для змащування частин, які труться.
1.8.15. Знати встановлений Правилами порядок обміну сигналами зі стропальниками.
1.8.16. Знати безпечні способи стропування і зачіплювання вантажів.
1.8.17. Уміти визначати придатність до роботи канатів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари (стропів, траверс, захватів тощо).
1.8.18. Знати встановлений Правилами порядок проведення робіт краном поблизу ліній електропередачі (далі — ЛЕП).
1.8.19. Знати прийоми звільнення від дії струму осіб, які потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.
1.9. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на кранівника:
1.9.1. Перекидання крана.
1.9.2. Ураження електрострумом.
1.9.3. Недостатня освітленість робочої зони.
1.9.4. Підвищені або знижені температура, вологість повітря робочої зони.
1.10. Кранівник забезпечується спецодягом, спецвзуттям.
1.11. Для підвішування вантажу на гак крана наказом по підприємству призначаються атестовані стропальники.
1.12. При роботі двох і більше стропальників один із них призначається старшим.
1.13. Під час роботи кранівник і стропальник повинні мати при собі посвідчення на право виконання робіт.
1.14. Перевірка знань правил охорони праці у кранівників проводиться:
1.14.1. Періодично, не рідше одного разу у 12 місяців.
1.14.2. У разі переходу з одного підприємства на інше.
1.14.3. За вимогою інспектора органів Держнаглядохоронпраці або інженерно-технічного працівника по нагляду за вантажопідіймальними кранами.
1.15. Кранівник після перерви в роботі за спеціальністю більше одного року проходить перевірку знань у комісії підприємства і в разі одержання позитивних результатів допускається до стажування для відновлення необхідних навичок.
1.16. Кранівнику забороняється виводити з дії прилади безпеки (заклинювати контактори, вимикати обмежувачі, наприклад, такі як: вантажопідіймальності або вантажного моменту, висоти підіймання гака, підіймання та опускання стріли, а також виконувати роботу краном у разі їх несправності.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ
2.1. Перед тим як стати до роботи, кранівник передсвідчується у справності всіх механізмів, металоконструкцій та інших частин крана, а також у стані грунту на місці наступної роботи крана. Для цього кранівник повинен:
2.1.1. Оглянути механізми крана, їх кріплення і гальма, а також ходову частину.
2.1.2. Перевірити наявність і справність огорож механізмів.
2.1.3. Перевірити мащення передач, підшипників і канатів, а також стан мастильних пристосувань і сальників.
2.1.4. Оглянути у доступних місцях металоконструкцію і з'єднання секцій стріли та елементів її підвіски (канатів, розтяжок, блоків, серг тощо), а також металоконструкцію і зварні шви ходової рами (шасі) та поворотної частини.
2.1.5. Оглянути в доступних місцях стан канатів та їх кріплення, стріли, а також укладку канатів у рівчаках блоків і барабанів.
2.1.6. Оглянути гак та його кріплення в обоймі.
2.1.7. Перевірити справність додаткових опор (висувних балок, домкратів), стабілізаторів.
2.1.8. Перевірити комплектність противаги і надійність її кріплення.
2.1.9. Перевірити наявність і справність устаткування та приладів безпеки на крані (обмежувача вантажопідіймальності або вантажного моменту, всіх кінцевих вимикачів, покажчика вантажопідіймальності у залежності від вильоту стріли, покажчика нахилу крана тощо).
2.1.10. Перевірити справність освітлення крана, буферних ліхтарів і фар.
2.1.11. При прийманні електричного крана провести зовнішній огляд (без зняття кожухів розбирання) електричних апаратів (рубильників, контакторів, контролерів, пускових опорів, гальмових електромагнітів, кінцевих вимикачів), а також оглянути кільця або колектори електричних машин та їх щітки. Якщо кран живиться від зовнішньої мережі, то кранівник повинен перевірити справність гнучкого кабеля.
2.1.12. Провести при прийманні крана з гідроприводом огляд системи привода, гнучких шлангів, якщо вони застосовуються, насосів і запобіжних клапанів на напірних лініях.
2.2. Перевірити у стропальника наявність посвідчення на право виконання стропальних робіт.
2.3. Кранівник разом із стропальником повинен перевірити справність знімних вантажозахоплювальних пристроїв і наявність на них клейм або бірок із позначенням вантажопідіймальності, дати випробування і номера.
2.4. При прийманні працюючого крана його огляд треба проводити разом із кранівником, який здає зміну.
2.5. Огляд крана повинен здійснюватися тільки при непрацюючих механізмах, а огляд електрокрана — при вимкнутому рубильнику в кабіні кранівника. Огляд гнучкого кабеля повинен здійснюватися при вимкнутому рубильнику, що подає напругу на кабель.
2.6. При огляді крана кранівник повинен користуватися переносною лампою з напругою не більше 42 В.
2.7. Після огляду перед пуском крана в роботу кранівник, пересвідчившись у дотриманні необхідних габаритів наближення, зобов'язаний випробувати механізми на холостому ходу і перевірити при цьому справність дії:
2.7.1. Механізмів крана та електричної апаратури, якщо така є.
2.7.2. Приладів і пристроїв безпеки.
2.7.3. Гальм.
2.7.4. Гідросистеми на кранах з гідросистемою.
2.8. При виявленні під час огляду і випробуваннях крана несправностей, які перешкоджають безпечній роботі, і неможливості їх усунення своїми силами кранівник, не приступаючи до роботи, доповідає про це особі, відповідальній за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, й інформує особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з приміщення вантажів кранами.
2.9. Кранівник не повинен ставати до роботи на крані у разі наявності таких несправностей:
2.9.1. Тріщин або деформацій в металоконструкціях крана.
2.9.2. Тріщин в елементах підвіски стріли (сергах, тягах тощо), а також при відсутності шплінтів і затискачів у місцях кріплення канатів або ослаблення їх кріплення.
2.9.3. Стріловий і вантажний канати мають кількість обривів дротин та поверхневе спрацювання, що перевищує встановлені Правилами норми, обірвану стажу чи місцеве пошкодження.
2.9.4. Механізми підіймання вантажу або стріли мають дефекти (несправності), що загрожують безпечності роботи крана.
2.9.5. Деталі гальма механізму підіймання вантажу або стріли мають пошкодження.
2.9.6. Гак має зношення в зіві, що перевищує 10% первісної висоти перерізу, несправні запобіжні замки, порушене кріплення його в обоймі.
2.9.7. Несправні або відсутні прилади та пристрої безпеки (обмежувачі вантажопідіймальності або вантажного моменту, сигнальні прилади, кінцеві вимикачі механізмів, блокування тощо).
2.9.8. Пошкоджені або не комплектовані додаткові опори, стабілізатори автомобільних кранів.
2.9.9. Відсутня огорожа механізмів і голих струмоведучих частин електроустаткування.
2.10. До початку роботи кранівник зобов'язаний пересвідчитися в достатній освітленості робочої зони; при роботі автомобільного крана зафіксувати пристрій (стабілізатор) для зняття навантаження з ресор.
2.11. Одержати завдання, ознайомитись з ПВР чи технологічною картою.
2.12. Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, записує в дорожній лист кранівника своє прізвище, номер свого посвідчення і дату видачі; прізвище стропальника, номер його посвідчення і дату видачі.
2.13. Встановивши кран, кранівник пред'являє його особі, відповідальної за безпечне про ведення вантажів кранами, який перевіряє правильність установлення крана згідно з ПВР чи технологічної карти і дає дозвіл на початок роботи, про що в дорожньому листі-робить запис "установлення крана перевірив, роботу дозволяю".
Такий запис робиться після кожної перестановки крана.
2.14. Підключення електричних кранів до джерела живлення повинне здійснюватися електромонтером. Виконувати це підключення кранівнику не дозволяється.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Під час роботи механізмів кранівник не повинен відволікатися від своїх прямих обов'язків, а також здійснювати чистку, змащування і ремонт механізмів.
3.2. Перед тим як здійснити будь-який рух краном, кранівник зобов'язаний пересвідчитися, що в зоні роботи крана немає сторонніх людей.
3.3. При раптовому припиненні постачання струму до електричного крана кранівник повинен поставити штурвали або рукоятки контролерів у нульове положення і вимкнути рубильник у кабіні.
3.4. При включенні механізмів кранівник повинен подати попереджувальний сигнал. Ця вимога повинна виконуватись також, якщо у роботі механізмів крана була перерва.
3.5. Пересування крана під ЛЕП повинно здійснюватись при опущеній стрілі (у транспортному положенні). Знаходження стріли у будь-якому робочому стані у цьому випадку забороняється.
3.6. Кранівник зобов'язаний встановлювати кран на додаткові (виносні) опори, якщо це вимагається за характеристикою крана, при цьому він повинен стежити, щоб опори були справні і під них підкладені міцні та стійкі підкладки або вимощені клітки зі шпал.
Кран необхідно встановлювати на всі додаткові опори, передбачені для даної характеристики крана. Підкладати під додаткові опори нестійкі підкладки, які можуть руйнуватися або з яких може зісковзнути опора при підійманні вантажу чи повороті крана, не дозволяється.
3.7. Підкладки під додаткові опори автомобільного крана повинні бути інвентарною приналежністю крана і постійно знаходитись на крані. Якщо заводом-виробником передбачено зберігання стропів і підкладок під додаткові опори на неповоротній частині крана, то знімання їх перед роботою й укладання на місце повинен здійснювати особисто кранівник, працюючий на даному крані.
3.8. Установлення кранів для виконання будівельно-монтажних робіт повинно проводитись згідно з проектом виконання робіт, з вимогами якого має бути під розписку ознайомлений кранівник.
3.9. Кранівник повинен установлювати стріловий самохідний кран на спланованому і підготовленому майданчику з урахуванням категорії і характеру грунту. Установлювати крани для роботи на свіжонасипаному, не втрамбованому грунті, а також на майданчику з нахилом, що перевищує вказаний в їх паспорті, не дозволяється.
3.10.Установлювати стрілові самохідні крани на краю укосів, котлованів або канав можна за умовами дотримання таких відстаней:
Глибина котловану (канави) (м)    Відстань від основи укосу до найближчої опори при ненасипному ґрунті (м)

    піщаному і гравійному    супіщаному    суглинковому    глинистому    лесовому сухому
1    1,5    1,25    1,0    1,0    1,0
2    3,0    2,4    2,0    1,5    2,0
3    4,0    3,6    3,25    1,75    2,5
4    5,0    4,4    4,0    3,0    3,0
5    6,0    5,3    4,75    3,5    3,5
У разі неможливості дотримання цих відстаней укіс має бути укріплений згідно з проектом.
3.11. При підійманні і переміщенні вантажу кранівник повинен керуватися такими вимогами:
3.11.1. Виконувати роботу краном тільки за сигналом стропальника. Якщо стропальник подає сигнал, діючи всупереч інструкції, то кранівник за таким сигналом не повинен здійснювати маневр крана. За пошкодження, спричинені дією крана внаслідок виконання неправильно поданого сигналу, несуть відповідальність як кранівник, так і стропальник який подав неправильний сигнал. Обмін сигналами між стропальником і
кранівником повинен здійснюватися за встановленим на підприємстві порядком.
Сигнал "Стій!" кранівник зобов'язаний виконувати незалежно від того, хто його подає.
3.11.2. Визначати за покажчиком вантажопідіймальності вантажопідіймальність для кожного вильоту стріли. При роботі крана на ухилі, коли показник вильоту не враховує ухилу, виліт стріли визначити фактичним проміром, при цьому заміряється горизонтальна відстань від осі обертання поворотної частини крана до центра вільно висячого гака.
3.11.3. Перед підійманням вантажу попередити стропальника та всіх, хто знаходиться біля крана, про необхідність покинути зону підіймання вантажу, а також про можливе опускання стріли. Переміщення вантажу можна здійснювати лише за відсутності людей у зоні роботи крана.
При роботі крана людям забороняється знаходитись поруч із платформою, а також виходити на неповоротну частину, щоб не бути затиснутим між поворотною і неповоротною частинами крана.
3.11.4. При навантаженні і розвантаженні вагонеток, автомашин і причепів до них, залізничних піввагонів і платформ робота крана дозволяється тільки у разі відсутності людей на транспортних засобах, у чому кранівник повинен попередньо пересвідчитися.
Виняток може бути допущений при навантаженні і розвантаженні піввагонів, якщо з кабіни крана добре оглядається площа підлоги піввагона і робітник може відійти від висячого (що підіймається, опускається, переміщується) вантажу на безпечну відстань. Такі роботи повинні проводитись за технологією, розробленою підприємством (організацією), яке здійснює навантаження і розвантаження піввагонів, й затвердженою його керівництвом. При цьому в технології повинні бути зазначені місця знаходження стропальників при переміщенні вантажів і передбачена можливість їх виходу на естакади або навісні майданчики.
З вимогами технології до початку виконання зазначених робіт кранівник повинен бути ознайомлений під розписку.
3.11.5. Встановлювати гак підіймального механізму над вантажем так, щоб при підійманні виключався скісний натяг вантажного каната.
3.11.6. При підійманні вантажу необхідно попередньо підняти його на висоту не більше 200-300 мм для перевірки правильності стропування вантажів і надійності дії гальма.
3.11.7. При підійманні вантажу відстань між обоймою гака та блоками на стрілі повинна бути не менша ніж 500 мм.
3.11.8. Вантажі, які переміщуються у горизонтальному напрямку, необхідно попередньо підняти на 500 мм вище за предмети, що зустрічаються на шляху.
3.11.9. При підійманні стріли слід стежити, щоб вона не підіймалась вище положення, відповідного найменшому робочому вильоту.
3.11.10. При підійманні, опусканні та переміщенні вантажу, що знаходиться поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагона, автомашини, верстата або іншого обладнання, попередньо пересвідчитися у відсутності стропальника (зачіплювача) та інших людей між вантажем, що підіймається, опускається або переміщується, та зазначеними частинами будинку, обладнанням, транспортними засобами, а також у неможливості черкання стрілою або вантажем, що підіймається, за стіни, колони, вагони тощо.
3.11.11. Підіймання і переміщення дрібноштучних вантажів повинно здійснюватися у спеціально призначеній для цього тарі. Підіймання цегли у піддонах без огорожі дозволяється при навантаженні і розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, а також за умови виведення людей із зони переміщення вантажу.
3.11.12. Перед підійманням вантажу з колодязя, канави, траншеї, котловану, а також перед опусканням вантажу в них попередньо пересвідчитися при опусканні порожнього (не навантаженого) гака в тому, що при його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше 1,5 витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.
3.11.13. Укладання і розбирання вантажу повинно здійснюватися рівномірно, без порушення встановлених для складування вантажів габаритів і без завалювання проходів.
3.11.14. Уважно стежити за канатами; у випадку спадання їх з барабанів або блоків, утворення петель, виявлення пошкоджень канатів необхідно припинити роботу крана.
3.11.15. Встановлювати кран або здійснювати переміщення вантажів на відстані ближче 40 м від крайнього провода ЛЕП з напругою понад 42 В кранівник може тільки за-наявності наряду-допуску, що визначає безпечні умови такої роботи. Наряд-допуск повинен бути підписаний керівником (начальником, головним інженером) підприємства чи організації, що виконує роботи, або іншою керівною особою за її вказівкою і видаватись на руки кранівнику перед початком роботи. Кранівнику забороняється самовільно встановлювати кран для роботи поблизу ЛЕП, про'що робиться запис у дорожньому листі. Робота крана поблизу ЛЕП має виконуватися під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. Ця особа повинна вказати кранівнику місце встановлення крана та забезпечити виконання передбачених нарядом-допуском умов робіт і зробити запис у вахтовому журналі кранівника про дозвіл на виконання роботи. При проведенні робіт в охоронній зоні ЛЕП або у межах розривів, установлених Правилами охорони високовольтних електричних мереж, наряд-допуск може бути виданий тільки за наявності дозволу організації, яка експлуатує ЛЕП.
3.11.16. Вантаж, який переміщується краном і не має спеціальних пристроїв (петель, римів, цапф тощо), має бути застроплений (обв'язаний) відповідно до розроблених підприємством способів безпечного схропування (обв'язування) вантажів. Графічні зображення цих способів (схеми стропування) повинні бути видані на руки кранівнику або вивішені у місцях виконання робіт. Для вантажів, в яких наявні петлі, цапфи, рими, призначені для підіймання вантажу у різних положеннях, також мають бути розроблені схеми стропування. Підіймання вантажу, на який не розроблені схеми стропування, повинно здійснюватися у присутності і під керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.11.17. Виконання робіт на території, небезпечній у вибухо- і пожежному відношенні, або з отруйними, їдкими вантажами керівник може здійснювати тільки після одержання спеціальної вказівки від особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.11.18. При роботі стрілового самохідного крана відстань між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні і габаритами будівель або штабелями вантажів чи іншими предметами повинна бути не менше 1 метра.
3.12. При підійманні і переміщенні вантажів кранівнику забороняється:
3.12.1. Допускати до стропування, зачіплювання та обв'язування вантажів осіб, які не мають посвідчення стропальників (зачіплювачів), а також застосовувати знімні вантажозахоплювальні пристрої, що не мають клейм або бірок із зазначенням його номера, вантажопідіймальності і дати випробування. Кранівник у цих випадках повинен припинити роботу краном і довести до відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.12.2. Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує вантажопідіймальність крана для даного вильоту стріли. Якщо кранівник не знає маси вантажу, то він повинен одержати такі відомості у особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
3.12.3. Опускати стрілу з вантажем до вильоту, при котрому вантажопідіймальність крана буде меншою за масу вантажу, що підіймається.
3.12.4. Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з вантажем.
3.12.5. Підтаскувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком крана при скісному натягу канатів, а також пересувати залізничні вагони, платформи, вагонетки або візки за допомогою гака.
3.12.6. Відривати гаком вантаж, засипаний землею чи примерзлий до землі, закладений іншими вантажами, укріплений болтами або залитий бетоном.
3.12.7. Звільняти краном защемлені вантажем знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, ланцюги, траверси, захвати тощо).
3.12.8. Підіймати залізобетонні і бетонні вироби масою понад 500 кілограмів, що не мають маркування та позначки про фактичну масу.
3.12.9. Підіймати:
- залізобетонні вироби з пошкодженими петлями;
- вантаж, стропування (обв'язка, зачіплювання) якого не відповідає схемам безпечних методів стропування;
- вантаж, що знаходиться у нестійкому положенні;
- вантаж, підвішений за один ріг дворогого гака;
- вантаж у переповненій вище бортів тарі.
3.12.10. Укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосу або траншеї.
3.12.11. Підіймати вантаж із людьми, які перебувають на ньому, а також вантаж, що вирівнюється масою людей або підтримується руками.
3.12.12. Передавати керування краном особам, які не мають прав на керування краном.
3.12.13. Здійснювати навантаження і розвантаження автомашин при перебуванні шофера або інших осіб у кабіні.
3.12.14. Підіймати балони із стиснутим або зрідженим газом, не укладені в спеціальні контейнери.
3.13. Кранівник зобов'язаний опустити вантаж, припинити роботу крана і сповістити про це особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами у разі виникнення несправностей, зазначених у пунктах 2.9.1-2.9.9 даної інструкції, а також:
3.13.1. При наближенні грози, сильному вітрі, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана та зазначену в його паспорті, при цьому кранівник повинен виконати вказівку інструкції заводу-виготовлювача щодо запобігання угону крана вітром.
3.13.2. При недостатній освітленості місця роботи крана, сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, коли кранівник погано розрізняє сигнали стропальника або переміщуваний вантаж.
3.13.3. При температурі повітря нижче допустимої мінусової, позначеної в паспорті крана.
3.13.4. При закручуванні канатів вантажного поліспаста.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Не залишати вантаж у підвішеному положенні, а опустити його на землю.
4.2. Встановити стрілу і гак згідно з рекомендаціями заводу-виготовлювача.
4.3. Знімні вантажозахоплюючі пристрої підкладки під опори скласти у відведене для них місце.
4.4. Поставити кран у призначене для стоянки місце, загальмувати його.
4.5. Зупинити двигун, вимкнути рубильник електричного крана у кабіні. Рубильник перед гнучким кабелем повинен бути вимкнений і запертий на замок.
4.6. Зняти спецодяг, лице, руки помити з милом; при можливості прийняти душ.
Забороняється мити руки бензином, мастилом та інше.
4.7. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ
5.1. При аварії чи ситуації, що може призвести до аварії (наближення грози, сильному вітрі, снігопаді і тумані, ожеледі; при температурі нижче допустимої мінусової, зазначеної в паспорті, при закручуванні канатів, тріщинах в металоконструкціях крана, стріли та інше) потрібно негайно зупинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб.
5.2. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.3. Якщо є потерпілі, подавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати "швидку допомогу".
5.4. При виникненні на крані пожежі машиніст зобов'язаний негайно приступити до її гасіння, викликавши одночасно через членів бригади, що обслуговує кран, пожежну частину. При пожежі на електричному крані насамперед треба вимкнути рубильник, що подає напругу на кран.
5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.
Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (06.10.2011)
Переглядів: 4054 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]