Вітаю Вас Гість
Середа
20.09.2017
05:37

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФАРБУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВТОТРАНСПОРТІ
1. Загальні положення
1.1.Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2.Інструкція розроблена на основі "Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих", "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", "Правил охорони праці на автомобільному транспорті", "Правил пожежної безпеки в Україні".
1.3.3а невиконання даної інструкції маляр несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4.До виконання обов'язків маляра по фарбуванню автомобілів (далі маляр) допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.
1.5.Маляр повинен:
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт і по якій він пройшов інструктаж.
- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.
- пам'ятати за особисту відповідальність щодо виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.
- вміти користуватися засобами пожежогасіння.
- знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим.
- не захаращувати робоче місце, проходи, підходи та інше.
і.б.Головні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на маляра:
- захаращеність робочого місця.
- неправильне розташування автомобіля під час фарбування.
- відсутність спеціальних пристосувань, інструменту та обладнання для ведення робіт згідно з прийнятою технологією.
- велика загазованість повітря робочої зони.
- висока температура повітря робочої зони.
- підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці.
- недостатня освітленість робочої зони.
- шкідливі компоненти у складі застосованих матеріалів.
- термічні фактори (пожежі, вибухи).
- падіння працюючих з висоти (помостів, драбин тощо) .
- падіння деталей, вузлів, агрегатів.
- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (ксилолу, толуолу, ацетону, уайт-спіриту тощо).
1.7.Маляр забезпечується спецодягом:
- комбінезон бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, шолом бавовняний, респіратор, окуляри захисні.
1.8.Робочі місця, де під час роботи виділяються шкідливі пари та гази (фарбувальні камери, ванни, пост ручного фарбування, сушильні камери, пости і агрегати очистки та підготовки поверхні для фарбування та інше), повинні бути обладнані витяжкою.
1.9.Підлога приміщень фарбувальних дільниць повинна бути виконана з негорючих матеріалів, які допускають легке очищення і не дають іскри під час удару.
1.10.Дільниця по приготуванню фарби повинна бути розташована в ізольованому приміщенні, з негорючими огороджувальними конструкціями у зовнішньої стіни, одноповерхової будівлі з самостійним виходом зовні.
1.11 .Електрообладнання і світильники у фарбувальних дільницях повинні бути у вибухозахищеному виконанні..Електричні пускові пристрої повинні встановлюватись поза зоною фарбувальних і сушильних камер.
1.12.Забороняється застосовувати фарби і розчинники які мають невідомий склад. Всі лакофарбувальні матеріали, які поступили на підприємство можна застосовувати тільки при наявності паспорта, в якому вказується їх хімічний склад.
1.13.В місцях зберігання фарб, емалей, лаків, розчинників і розріджувачів на кожній тарі повинна бути бірка або наклейка з точним найменуванням лакофарбувального матеріалу.
1.14.Лакофарбові матеріали, порошкові полімерні фарби, розчинники, розрід жувачі, затверджувачі, напівфабрикати для приготування миючих, обезжирюючих і полірувальних сумішей слід зберігати в складах, розміщених в окремих будівлях (блоках складських будівель), чи в підземних сховищах (для розчинників), обладнаних примусовою вентиляцією і засобами пожежогасіння. Взаємно реагуючі речовини слід зберігати окремо.
Приміщення для зберігання лакофарбних матеріалів повинні бути обладнаними стелажами або закритими металевими шафами.
1.15.На фарбувальній дільниці запас лакофарб них матеріалів не повинен перевищувати змінної потреби, необхідної для роботи, і повинен зберігатись в герметичній закритій тарі.
і.іб.Важелі малярного інструменту (шпателі, пензлі, ножі) повинні щоденно після закінчення роботи очищатися вологим способом.
І.П.Внутрішні поверхні стін, фарбувальних приміщень повинні бути облицьовані негорючим матеріалом на висоту не менше 2 м, який допускає легке очищення від забруднень.
1.18.Фарбувальні камери необхідно очищати від осілої фарби по міру її накопичення, але не рідше одного разу на тиждень, після закінчення зміни і при працюючій вентиляції. Сепаратори необхідно очищати по мірі їх забруднення, але не рідше ніж через 160 годин роботи фарбувальної камери.
1.19.Для полегшення очищення камер від осілої фарби їх стінки потрібно покривати тонким шаром консистентної змазки. При очищенні поверхні від відкладень не можна допускати ударів по металевій конструкції.
1.20.Приміщення фарбувальних та фарбоприготувальних дільниць мають бути обладнані самостійною примусовою припливно-витяжною вентиляцією та системою місцевих витяжок з фарбувальних камер, ванн занурення, установок обливання, постів ручного фарбування, сушильних камер тощо. Забороняється здійснювати фарбування, коли відключені системи вентиляції: слід передбачати захисне блокування, котре виключає можливість подавання матеріалів (або стисненого повітря) до розпилюючих пристроїв у разі припинення роботи вентиляції. Витяжні вентиляційні установки фарбувальних приміщень повинні мати звукову або світлову сигналізацію, яка сповіщає про припинення їх роботи.
1.21.Вентилятори витяжних систем фарбувальних дільниць, фарбувального та сушильного обладнання слід застосовувати у вибухобезпечному виконанні.
1.22.У разі використання в одній камері різних лакофарбових матеріалів (нітроцелюлозних, олійних, алкідних та ін.) перед зміною фарби камеру необхідно старанно очистити від осілої фарби іншого типу.
1.23.Розміри фарбувальних камер повинні забезпечувати зручний підхід робітників до автомобіля, що фарбується. Прохід між стіною камери і автомобілем, що фарбується, повинен мати ширину не менше 1,2 м.
1.24.Переміщення автомобілів до фарбувальних камер повинно здійснюватися за допомогою транспортерів, візків тощо, які б виключали пересування автомобілів своїм
ходом.
1.25.Фарбувальні та сушильні камери, установки страмного обливання й занурення тощо, а також дільниці безкамерного фарбування на ґратах повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння (вуглекислотними, пінними, порошковими, парогасіння та інші).
1.26.Повітря, що відсмоктується від місця фарбування розпиленням (камери, кабіни, грати на підлозі) повинне очищатися від часток горючих фарб і лаків за допомогою гідрофільтрів ("мокрий спосіб"), або інших ефективних способів очищення.
1.27.Під час фарбування розпиленням фарбонагнітальні бачки повинні розміщатися поза фарбувальними камерами. Фарборозпилювачі повинні бути заземлені.
1.28.У разі фарбування виробів способом занурення, ванни місткістю до 0,5 мЗ обладнуються бортовими витяжками та кришками, які закривають ванну на період перерви в роботі. Ванни, місткістю понад 0,5мЗ повинні мати спеціальне укриття, обладнане витяжною вентиляцією, що забезпечує розведення парів розчинника, які виділяються, до концентрацій, що не перевищують 20% нижньої межі вибуховості.
1.29.Сушильні камери слід теплоізолювати негорючими матеріалами (температура зовнішньої поверхні стінок не повинна перевищувати 45°С). Нагрівні прилади повинні бути захищені від потрапляння на них крапель лакофарбового матеріалу.
1.30.Приміщення для проведення фарбувальних робіт забезпечується автоматичними сигналізаторами, які попереджають про виникнення в повітрі небезпечних концентрацій розчинників.
1.31 .Не дозволяється:
- проводити у фарбоприготувальному відділенні будь-які роботи, крім приготування фарби.
- об'єднувати між собою спільною витяжною системою місцеві відсмоктувачі повітря від фарбувальних камер, ванн занурення та іншого технологічного фарбувального устаткування, а також вентиляційні системи фарбувальних приміщень та фарбоприготувальних відділень (між собою та з вентиляційними системами інших виробництв).
- захаращувати фарбоприготувальні відділення та фарбувальні камери бідонами, відрами з фарбою та розчинниками, обтиральним ганчір'ям тощо.
- залишати працюючі фарбувальні установки без нагляду.
- застосовувати лакофарбові матеріали та розчинники невідомого складу, а також речовини й матеріали, на які відсутні характеристики їх пожежної небезпеки.
1.32.3абороняється зберігати харчові продукти та приймання їжі в приміщеннях для фарбування та приготування фарб.
1.33. Вогневі роботи (зварювальні тощо) дозволяється проводити на відстані не лижче 15м від відчинених отворів фарбувальних та сушильних камер. Місце зварювання слід обгороджувати захисним екраном.
1.34.Порожня тара з-під лакофарбових матеріалів має бути щільно закритою і зберігатися на спеціально відведених майданчиках.
2.Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1.Одягти спецодяг та засоби індивідуального захисту.
2.2.Включити припливновитяжну вентиляцію.
2.3.Підготувати робоче місце, необхідні пристосування, обладнання, лакофарбувальні матеріали.
2.4.При фарбуванні пуліверизатором слід попередньо перевірити справність шлангів, фарбонагнітаючого бака, масловодовідокремлювача, фарборозпилювача, манометра, запобіжного клапану.
2.5.Перевірити електрообладнання фарбувальних і сушильних камер.
2.6.Перед фарбуванням і особливо сушінням газобалонного автомобіля необхідно повністю випустити (злити) газ із балонів на посту випуску (зливу), а балони продути стиснутим повітрям або азотом до повного видалення залишків газу.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1.При фарбуванні автомобілів необхідно впевнитись, що клеми від'єднані від акумулятора, двигун зупинений.
3.2.3абороняється знаходитись стороннім особам в приміщенні для фарбування.
3.3.При роботі з пуліверизатором повітряні шланги в місцях з'єднання повинні бути міцно закріплені, щоб не було їх зриву тиском стиснугого повітря.
ЗАРоз'єднувати шланги пневматичних фарбувальних апаратів дозволяється тільки після припинення подачі повітря. Забороняється підіймати тиск у фарбонагнітальному бачку вище робочого.
3.5. Для запобігання надмірного туманоутворення та в цілях зменшення забруднення робочої зони: аерозолями, парами фарб і лаків, при фарбуванні пуліверизатором фарборозпилювач слід тримати перпендикулярно до поверхні, яка фарбується на відстані не більше 350 мм від неї.
3.6.Забороняється застосовувати для фарбування пульверизатором: емалі, фарби, ґрунтовки та інші матеріали, які мають свинцеві з'єднання. Як виняток, їх застосування дозволяється лише з дозволу органів санітарного нагляду.
3.7.Лакофарбові матеріали до складу яких входить дихлоретан та метанол, дозволяється застосовувати тільки при фарбуванні пензлем.
3.8.Особливу обережність слід виявляти при роботі з нітрофарбами, так як вони легко займаються, а пари розчинників, змішуючись з повітрям, утворюють вибухові суміші.
3.9.3абороняється проводити фарбування розпилювачем поблизу електрогазозварки, користуватися відкритим вогнем, палити в приміщенні для фарбування автомобіля та поблизу проведення фарбувальних робіт.
3.10.При фарбуванні кузовів фургонів і автобусів, кабін, великих ємностей та на висоті більше їм. необхідно користуватися міцно установленими помостами з поручнями, переносними або пересувними драбинами-стремянками.
3.11.Не дозволяється підніматися по драбині з вантажем (фарбою).
3.12.Фарбування в середині кузова автобуса, фургона тощо необхідно проводити при відкритих дверях, вікнах, люках.
3.13.Для уникнення забруднення підлоги і обладнаннялакофарбовими матеріалами, переливання їх з однієї тари в іншу повинно виконуватись на металевих піддонах з бортами не нижче 50 мм. Під час перемішування фарб і розчинників слід надягати респіратори та захисні окуляри.
З.Н.Розлиті на підлогу фарби та розчинники необхідно негайно прибирати із застосуванням сухого піску чи тирси та видаляти з приміщення.
3.15.Забороняється застосовувати як розчинники бензол та етильований бензин.
3.16.Знімати стару фарбу хімічними матеріалами дозволяється тільки в гумових рукавичках.
3.17.Забороняється виконувати фарбувальні роботи за межами фарбувального приміщення (у виробничих приміщеннях).
3.18.Тару з-під лакофарбних матеріалів слід очищати м'якими скріпками та щітками (мідними або алюмінієвими) та промивати розчинником
3.18.При виконанні фарбувальних робіт і обробки забороняється:
- проводити роботи з лакофарбувальними матеріалами і розчинниками без застосування засобів індивідуального -захисту (спецодягу, респіраторів, захисних
окулярів тощо).
- користуватися відкритим вогнем (сірниками, паяльними лампами, проводити зварювальні роботи тощо), палити на дільницях фарбування, у місцях збереження фарб та розчинників, а також у місцях збереження порожньої тари з-під фарб та розчинників.
- використовувати лакофарбувальні матеріали (фарби, розчинники тощо) невідомого складу.
- проводити роботи при вимкненій або несправній вентиляції.
- користуватися інструментом, який дає іскру при ударах, та електроінструментом.
- тримати легкозаймисті рідини у відкритій тарі.
- зберігати порожню тару з-під фарб і розчинників у робочих приміщеннях; для зберігання порожньої тари необхідно виділити спеціальне приміщення (склад) або площадку поза приміщенням на відстані від нього не менш 25 м.
4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
4.1.Негайноприпинити роботи, відключити електроенергію, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.
4.2.Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
4.3.Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати "швидку допомогу".
4.4.Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину і приступити до її гасіння підручними засобами пожежогасіння.
4.5.В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню наслідків аварії.
5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.1.Відключити від електромережі устаткування, обладнання. Прибрати робоче місце пристосування, обладнання прибрати у відведене для них місце.
5.2.Обтирочні кінці, вату та інші матеріали після використання скласти у металевий ящик з кришкою і винести у спеціально відведене місце.
5.3.Фарборозпилювачі та шланги очистити і промити від залишків лакофарбових матеріалів.
5.4.Ретельно помити руки щіткою і милом з теплою водою, при можливості прийняти душ.
5.5.Після роботи з фарбами, які мають свинцеві сполуки, необхідно попередньо обмити руки 1 %-ним розчином кальцинованої соди, а потім вимити руки алізариновим милом, потім вимити лице теплою водою, прополоскати рот і почистити зуби.
Категорія: Інструкції з охорони праці | Додав: Vladimir (24.10.2013)
Переглядів: 4576 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]