Вітаю Вас Гість
П`ятниця
22.09.2017
17:00

Бердичівський район електричних мереж

Меню сайту
Реклама


ua-mall.com
Категорії розділу
Інструкції з охорони праці [144]
Інформаційні повідомлення [15]
Пожежна безпека [20]
Пошук
Наше опитування
Яка напруга в мережі вашого будинку?
Всього відповідей: 454
Статистика

Архів
Головна » Інформація » Пожежна безпека

Інструкція щодо застосування вогнезахистних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Інструкція регламентує застосування вогнезахисних покриттів для зниження пожежної небезпеки електричних кабелів і підвищення вогнестійкості металевих конструкцій кабельних споруд.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України „Про пожежну безпеку"».

2.2 ОНТП 24-86 Загальносоюзні норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень і будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки, затверджені МВС СРСР 27.02.86 за погодженням Держбуду СРСР (лист від 20.12.85 №ДП 6141-1).

2.3 ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, введені в дію згідно з наказом Держбуду України від 03.12.2002 року №88.

2.4 Правила влаштування електроустановок ПУЕ-1986 шосте видання, Енергоатомвидав, 1986.

2.5 ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, введені в дію згідно з наказом Держнаглядохоронпраці України 06.10.97 № 257 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за №11/2451.

2.6 ДНА.ОП 0.0.-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, введені в дію згідно з наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 № 4 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за №2533.

2.7 ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд, введені в дію згідно з наказом Держбуду України від 28.10.98 №247.

2.8 НАПБ В.01.034-99/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, введені в дію згідно з наказом Міністерства енергетики України від 25.01.99 № 27 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.04.99 за № 203/3496.

2.9 СНиП Ш-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві), затверджені постановою Держбуду СРСР від 09.06.1980 р. № 82.

2.10 ГОСТ 12176-89 (СТ СЗВ 2781-80, СТ СЗВ 6456-88, МЗК 3323-82) Кабели, провода и шнурьі. Методьі проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи та шнури. Методи перевірки щодо нерозповсюдження горіння).

2.11 ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови).

2.12 НАПБ 05.031-2001 (ГКД 343.004.003.001-2001) Інструкція з пожежної

безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежегасіння кабельних споруд, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 08.11.2001 №539.

2.13 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ „Средства защитьі работающих. Общие требования и классификация" (Засоби за хисту. Загальні вимоги і класифікація).

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВОГНЕЗАХИСТУ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД

3.1 Кабельні споруди згідно з НАШ Б.07.005-86 відносяться до категорії В та у відповідності до ДБН В 1.1-7-2002 повинні бути І або II ступеню вогнестійкості. Відповідно до НАПБ 05.031-2001 кабельні поверхи, тунелі і шахти розділяються поблоково і відокремлюються від інших приміщень і сусідніх кабельних споруд негорючими перегородками і перекриттями з межею вогнестійкості ЕІ 45. Такими ж перегородками розділяються на відсіки довжиною 150 м протяжні тунелі і довжиною 100 м тунелі з маслонаповненими кабелями. Кабельні шахти відокремлюються від кабельних тунелів і інших кабельних споруд негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 45. і обмежуються перекриттями зверху і знизу. Шахти в місцях проходу через перекриття і через кожні 20 м діляться на відсіки негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 45.

3.2 Двері кабельних споруд виконуються протипожежними з межею вогнестійкості ЕІ ЗО. самозачиняючими з ущільненими притворами, відкривання зовнішніх дверей виконується назовні, внутрішніх між відсіками - у напрямку найближчого виходу.

3.3 Двері обладнуються пристроями, що підтримують їх у закритому положенні. На зовнішніх дверях встановлюються замки, що відмикаються з кабельних споруд без ключа.

3.4 У кабельних тунелях, розташованих поза будівлями, передбачаються виходи через люки, що розташовуються не менш ніж через кожні 50 м, які також використовуються для подачі вогнегасних засобів при гасінні пожежі.

3.5 У кабельних спорудах виключається утворення хімічно активного середовища, проникнення масел, горючих рідин, розчинників, кислот, лугів, бітуму, забезпечується постійна плюсова температура, яка не перевищує 50°С з вологістю не більш 80%.

3.6 У безпосередній близькості від входів у кабельні споруди, біля люків (в радіусі не більш 25 м) встановлюються внутрішні пожежні крани.

3.7 Для кабельних ліній електростанцій і підстанцій необхідно передбачати застосування кабелів, які відповідно до ГОСТ 12176-89 не поширюють горіння.

У випадку, якщо в кабельних потоках, які складаються з кабелів, котрі не поширюють горіння, кількість спалимої полімерної маси перевищує 7 л на погонний метр, то такі кабелі потрібно покривати спеціальними вогнезахисними покриттями.

3.8 Кабельні споруди відповідно до ДБН В.2.5-13-98 обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією з установкою в спорудах пожежних сповіщувачів, що реагують на появу диму або комбінованих - на появу тепла і диму.

3.9 Виконання в повному обсязі захисту кабелів відповідно до даної Інструкції значно підвищує пожежну безпеку електричних кабелів і дозволяє не передбачати в кабельних спорудах автоматичних установок пожежегасіння, а там де вони є -експлуатувати їх у режимі дистанційного керування.

4. ВОГНЕСТІЙКІ УЩІЛЬНЕННЯ ПРОХОДОК І РОЗКЛАДКА КАБЕЛІВ

4.1 У місцях проходу кабелів через будівельні конструкції необхідно передбачати вогнестійкі ущільнення отворів для забезпечення межі вогнестійкості не менше ЕІ

4.2. Ущільнення кабелів виконується на всю товщину будівельних конструкцій.

4.3. У проектно-кошторисній документації необхідно передбачати багатократне ущільнення кабельних проходок вогнестійкими матеріалами, приведеними в переліку (додаток А) та сертифікованими в Україні відповідно до «Переліку видів продукції протипожежного призначення, що підлягає сертифікації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508.

При цьому необхідно враховувати вимоги викладені в технічній документації на вогнезахисне покриття, інструкції по нанесенню покриття, ТУ на покриття та інші документи.

4.4 Для проходу кабельних ліній через будівельні прорізи, стіни, перегородки і перекриття необхідно передбачати:

- заставні труби з негорючих матеріалів для прокладання одиничних кабелів і кабелів у кількості до 10 шт. з ущільненням їх вогнестійким матеріалом (базальтове супертонке волокно, вермикуліт, піноазбест, цементно-піщаний розчин, цементно-глино-піщаний розчин і т.п.);

- кабельні проходки з вогнестійкістю ЕІ 45 для пучків контрольних кабелів з максимальними розмірами по висоті і ширині не більш 100 мм.

В разі використання модульних кабельних проходок вони повинні мати сертифікат відповідності та випробувані на вогнестійкість у встановленому законом порядку.

4.5 При проходженні пучків кабелів через стіни, перегородки і перекриття для забезпечення ущільнення кабелів їх слід розкладати, як правило, в один шар, відокремлюючи кожний кабель один від одного вогнестійким ущільнювальним матеріалом, товщиною не менше 20 мм (вермикулітом, пінопластом ЛПА-21, базальтовим супертонким волокном, цементно-піщаним розчином, цементно-глино-піщаним розчином і т.п. в залежності від наявності їх на об'єкті).

4.6 Отвори в будівельних конструкціях навколо кабельних проходок, коробів і труб повинні ущільнюватись цементним розчином на всю товщину будівельних конструкцій до нормативної межі вогнестійкості.

4.7 Кабельні проходки багаторазово ущільнюються вогнестійким ущільнювальним матеріалом (базальтове супертонке волокно, вермикуліт, піноазбест, цементно-піщаний розчин, цементно-глино-піщаний розчин і т.п.). Після цього торці кабельних проходок покриваються вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм, нанесеним в 6-7 шарів.

4.8 Кабельні споруди усіх видів відповідно до ПУЕ-1986 слід виконувати з урахуванням можливості додаткового прокладання кабелів до 15% від кількості кабелів, перед баченого проектом (заміна кабелів у процесі монтажу, додаткове прокладання під час експлуатації та ін.).

4.9 Контрольні кабелі і кабелі зв'язку розміщуються тільки на нижніх або тільки на верхніх кабельних конструкціях. При цьому вони відокремлюються розподільними негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 15.

4.10 В разі розкладання кабелів на-кабельних конструкціях слід дотримуватись

відстані по вертикалі і горизонталі між одиничними кабелями напругою до 35 кВ -не менше діаметра кабелю, а між кабелями напругою ПО кВ і вище - не менше 100 мм.

4.11 В залежності від умов охолодження кабельних трас, покритих вогнезахисним покриттям, допустимі тривалі струмові навантаження на кабелі можуть знижуватися на 3-7%.

5. ПІДГОТОВКА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ

5.1 Підготовка кабельних споруд і приміщень, де прокладені кабелі:

- до початку робіт усунути попадання горючих речовин (масел) у кабельні споруди і приміщення;

- очистити просочені маслом ділянки стін, стель і підлоги; - прибрати накопичене на підлозі і у деках масло;

- перевірити роботу дренажної системи, очистити кабельні споруди від води і бруду;

- перевірити роботу вентиляції кабельних споруд, при необхідності встановити додаткові вентилятори;

- захистити пожежні сповіщувачі паперовими або поліетиленовими ковпачками від попадання на них розчину вогнезахисного покриття.

5.2 Забезпечити можливість доступу до кабелів, пучків кабелів, кабельних трас, прокладених у підвісних стелях, подвійних підлогах та інших важко доступних місцях.

5.3 На місцях виконання робіт з протипожежного захисту кабелів і на головних проходах забезпечити відповідне освітлення і трифазні стандартні з'єднання напругою 380 В.

5.4 Кабелі, що мають ушкодження оболонок і захисних Шлангів (пориви, задирки, тріщини), ремонтуються відповідно до чинних інструкцій або замінюються.

5.5 3 поверхні кабелів видаляється пил і бруд, для чого використовуються пилососи, гідрозмив, щітки з волосяним покривом або ганчірки, змочені водою.

5.6 Масло, змазка, бітум видаляються з поверхні кабелів за допомогою щіток з волосяною щетиною, змочених у водяному розчині миючого препарату. Для цього використовується пожежебезпечний розчин КМ-1 (ТУ 38-10796-76). Витрата миючого препарату 2,5 кг/100 м2. У роботі застосовується розчин КМ-1 з концентрацією 10-25 г/л та температурою 40-50°С. Поверхня кабелів після застосування миючого препарату протирається дрантям, змоченим водою.

5.7 Застосування для очищення металевого інструмента, шліфувальної тканини категорично заборонено. Старе відшароване покриття, раніше нанесене на поверхню, необхідно видалити за допомогою шкребків.

5.8 Для полегшення видалення пасти маркувальні бирки кабелів перед нанесенням вогнезахисного покриття покриваються жировим солідолом (ГОСТ 1033-79).

5.9 Поверхня металевих конструкцій перед нанесенням покриття повинна бути очищена від бруду, окалини, іржі та обдута стисненим повітрям.

6. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

НАНЕСЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 6.1 Захист одиничних кабелів у доступних місцях

6.1.1 На горизонтально прокладені кабелі (додаток Б) вогнезахисне покриття наноситься:

- на ділянки кабелів, прокладених поблизу машин, перетворювачів струму, горючих матеріалів, нагрітих поверхонь і т.п., покриття слід наносити на всю довжину покладених кабелів;

- у виробничих приміщеннях і спорудах на кабелі, прокладені на піддонах або штахетах, а також на секційно підвішені кабелі, захисне покриття слід наносити на початку і в кінці кабельної проводки, а також через кожні 50 м довжиною 1 м;

- при проходженні кабелів через стіну кабельні проходки ущільнюються вогнестійким матеріалом і з обох сторін стіни на відстань 50 см наноситься вогнезахисне покриття завтовшки 5 мм;

- товщина шару вогнезахисного покриття залежить від розрахункового часу перебування кабелів під впливом вогню і типу вогнезахисної речовини;

- вогнезахисне покриття такої ж товщини слід наносити на поверхні металевих конструкцій, на яких прокладаються кабелі.

6.1.2 На вертикально прокладені кабелі (додаток В) вогнезахисне покриття наноситься:

- на кабелі, що піддаються небезпеці безпосереднього впливу вогню, розташовані в машинному відділенні або близько до горючих матеріалів, наноситься вогнезахисне покриття по всій їх довжині;

- у менш небезпечних місцях достатньо забезпечити протипожежний захист кабелів при проході через перекриття див. п. 6.1.1;

- у тому випадку, якщо вертикальні кабелі не проходять через перекриття, у кожного розгалуження або приєднання кабелів, в залежності від ступеня небезпеки, через кожні 5-Ю м на кабелях слід створювати «протипожежний секціонуючий комір», що складається з металевого опорного штахету з рамою, прикріпленою до навколишніх конструкцій і обмурування вогнестійким ущільнювальним матеріалом шириною від краю кабелю в горизонтальному напрямку 15 см і товщиною 15 см; над і під металевою рамою на довжину 50 см, на поверхні кабелів наноситься вогнезахисне покритгя.

6.2 Захист кабелів, прокладених у трубі

6.2.1 На кабелі, прокладені в горизонтальній трубі (додаток Г), вогнезахисне покриття наноситься таким чином:

- на поверхні кабелів необхідно розпилювачем створити вогнезахисне покриття усередині труб на довжину 30-50 см, а на кабелях, що виступають з обох кінців труб на довжину по 50 см;

- після висихання вогнезахисного покриття на обох кінцях труби їх слід заповнювати на глибину 15 см вогнестійким ущільнюючим матеріалом;

- після заповнення вогнестійким ущільнюючим матеріалом кінці труб цілком захищаються вогнезахисним покриттям зверху у 6-7 шарів;

- якщо прокладання кабелю в трубі здійснюється у вогненебезпечному місці поблизу горючих матеріалів і устаткування, слід на усій поверхні труби створити шар вогнезахисного покриття товщиною біля 3 см.

6.2.2 Протипожежний захист кабелів, прокладених через перекриття у

вертикальній трубі, здійснюється відповідно до п. 6.2.1 з урахуванням того, що закриття кінців труби слід виконувати особливо ретельно і з максимальним ущільненням для усунення «ефекту димаря», що завжди виникає під час пожежі.

6.3 Захист пучків кабелів 6.3.1 Горизонтальні пучки кабелів

6.3.1.1 Горизонтально покладені пучки кабелів, можуть бути розсунуті один від одного на 2-2,5 см і щільно укладені, що не піддаються розсуву пучки.

6.3.1.2 Якщо горизонтальні кабелі розташовані в один ряд, паралельно один до одного, і відстань між ними складає не менше 1 см, або якщо відстань між кабелями, розміщеними один над одним, але покладеними паралельно рядами кабелів дорівнює менше 3 см, у цьому випадку протипожежне секційнування слід виконувати відповідно до товщини стіни, але не менше 25 см з вогнестійкого ущіль­нюючого матеріалу, причому попередньо необхідно на товщину прокладання через стіну і на довжину 50 см по обидві сторони стіни нанести на поверхню кабелів вогнезахисне покриття і лише після повного висихання покриття, виконати шар вогнестійкого ущільнюючого матеріалу.

Якщо кабелі накладаються один на одного, їх необхідно змістити у вертикальному і горизонтальному напрямку з таким розрахунком, щоб відстань між ними складала не менше 2-2,5 см (додаток Д), і виконати секційнування розсунутого пучка кабелів способом, викладеним у п.п. 6.3.1.3 -6.3.1.7.

6.3.1.3 Роз'єднання кабелів можна виконати двома способами:

- У випадку пучка, що складається з розташованих один над одним 6-8 рядів кабелів, починаючи з верхнього ряду і рухаючись униз, піднімають кабелі за допомогою відполірованого клина або важеля з твердого дерева, потім починаючи з нижнього ряду і рухаючись вгору, вставляють між рядами кабелів збірні вкладники з вогнестійкого ущільнювального матеріалу довжиною не більше діаметра кабелю.

- У випадку пучка, що складається більш ніж з 8 рядів кабелів або у випадку більш товстих кабелів, над пучком кабелів слід помістити поперек круглу опору відповідної міцності - доцільно дерев'яну штангу. Тонкою мотузкою необхідно підтягти за допомогою розташованої над кабелями опори, спочатку самий верхній, потім послідовно лежачі під ним кабелі так, щоб при поступовому роз'єднанні усього пучка між кабелями або рядами кабелів утворилася відстань не менше 2-2,5см.

6.3.1.4 Після роз'єднання пучка кабелів поверхню кабелів на товщину прорізу в стіні і на довжину по 50 см з обох сторін стіни покривають вогнезахисним покриттям.

6.3.1.5 Після покриття вогнестійким покриттям, під пучком кабелів слід виконати шар вогнетривкого ущільнюючого матеріалу товщиною не менше 2 см на усю товщину прорізу в стіні, але не менше ніж на довжину в 25 см.

6.3.1.6 Після затвердіння нижнього шару вогнетривкого ущільнювального матеріалу (див. п. 6.3.1.5), вкладають (опускають) на нього нижній шар пучка кабелів, потім на його поверхню на довжину не менше 25 см наносять шар вогнетривкого ущільнюючого матеріалу товщиною 2 см так, щоб він охопив кабелі по усьому периметру і з'єднався з нижнім шаром. На створений таким шляхом шар вогнетривкого ущільнюючого матеріалу ще до його затвердіння обережно опускають розташований над ним ряд кабелів. Дерев'яні клини при цьому слід видалити.

6.3.1.7 Поступово виконують пошаровий поділ пучка кабелю вогнетривким

ущільнюючим матеріалом, рухаючись у пучку знизу вверх (див. п. 6.3.1.6) і герметично закривають проріз у стіні.

6.3.1.8 Щільно покладені пучки кабелів і торці кабельних проходок через проріз необхідно секціонувати відповідно до п. 6.3.1.2.

6.3.1.9У тій частині пучка кабелів, що не може бути розділена (додаток Ж), по всій товщині прорізу в стіні, необхідно старанно покрити поверхню пучка вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм, нанесеного в 6-7 шарів. При цьому необхідно прагнути, щоб інтенсивний струмінь вогнезахисного покриття як найглибше проникав між кабелями.

6.3.1.10 При великих прорізах у стіні (додаток К), коли після виконання протипожежного захисту кабелів за п.п. 6.3.1.2-6.3.1.9 у прорізі залишається вільний простір, його слід заповнити стандартною цегельною кладкою, збірними перлітобетонними цеглинами, профілями і перлітобетонним будівельним розчином.

6.3.2 Вертикальні пучки кабелів

6.3.2.1 Вертикально покладені пучки кабелів бувають:

- прокладені через прорізи перекриттів, що мають відстані між кабелями не менше 5 см;

- прокладені в кабельних шахтах, що мають відстань один від одного 2-2,5 см;

- скупчені пучки кабелів, що не роз'єднуються один від одного.

6.3.2.2 У кабельних шахтах на усіх поверхах необхідно забезпечити повноцінне, щільне протипожежне секційнування і як можна більш ретельний протипожежний захист кабелів, що прокладені у шахтах, навіть ціною розбирання, а потім повторного складання кладки стін.

6.3.2.3 В разі проходження через перекриття пучків кабелів, у яких між рядами кабелів є відстань не менше 5 см (додаток Л), варто виконати тимчасову або постійну опалубку з відповідною даним розмірам міцністю.

При цьому перед виготовленням опалубки на усю товщину перекриття, а також на відстань по 50 см під і над перекриттям кабелі варто захистити вогнезахисним покриттям.

6.3.2.4 У випадку прорізів у перекритті, через які кабелі безпосередньо вводяться у встановлене на рівні підлоги електроустаткування, комутаційні шафи (додаток М), кабелі на усю товщину перекриття і на відстань 50 см під перекриттям слід покрити вогнезахисним покриттям. Якщо кабелі прилягають один до одного або багаторазово перекривають один одного їх необхідно роз'єднати (п. 6.3.1.3) і покрити вогнезахисним покриттям на довжину 50 см.

6.3.2.5 В разі невеликих прорізів у перекритті з розмірами не більш 4 дм2 слід застосовувати суцільне секційнування вогнестійким ущільнювальним матеріалом товщиною, відповідною товщині перекриття, але не менше 15 см.

6.3.2.6 У випадку великих прорізів у перекритті, які перевищують 1-2 м необхідно на товщину 5-Ю см створити постійну опалубку з цегли або перлітобетонних елементів. Верхній рівень опалубки повинен знаходитись на 10 см нижче підлоги або цоколю. Цю постійну опалубку слід з'єднати з вмонтованою під час будівництва сталевою сіткою. Якщо така сітка в прорізі відсутня, необхідно вбудувати в проріз сітку з арматурного заліза необхідної міцності.

Наявна або вмонтована сітка не повинна дотикатися до кабелів. Ця арматура повинна забезпечити необхідну міцність великогабаритної постійної опалубки.

6.3.2.7 Поверх постійної опалубки, старанно заповнивши зазори опалубки, добре оточуючи і ущільнюючи кабелі, необхідно виконати суцільне

пожежосекційнуюче покриття з вогнестійкого ущільнювального матеріалу товщиною 10-15 см.

6.3.2.8Якщо у вертикальнихпучках кабелі щільно прилягають один до одного, але за допомогою дерев'яного інструмента можуть бути роз'єднані і відділені один від одного у вертикальній площині на відстань 2-3 см (додаток Н), на поверхню кабелів по усій товщині прорізу перекриття і на довжину 1 м над і під перекриттям слід нанести вогнезахисне покриття.

6.3.2.9 Зазначену в п. 6.3.2.8 операцію з роз'єднанням кабелів слід повторювати, доти усі елементи пучка кабелів не будуть покриті суцільним вогнезахисним покриттям. Роз'єднані кабелі можна знову укласти разом після того, як вогнезахисне покриття на них затверділо.

6.3.2.10 Для виконання секційнування необхідно починаючи зі зверненої до стіни сторони пучка кабелів за допомогою дерев'яних інструментів по рядах повторно роз'єднати кабелі і нанести між ними вогнестійкий ущільнювальний матеріал до висоти не менше ЗО см. При цьому не варто вичікувати, поки нанесений між рядами кабелів вогнестійкий ущільнювальний матеріал затвердіє, а в ще м'який матеріал, вилучивши розсувні дерев'яні інструменти, опустити сусідній ряд кабелю.

6.3.2.11 Переходячи від одного ряду кабелю до іншого, повторюють операції, зазначені в п. 6.3.2.10, поки весь внутрішній простір вертикального пучка кабелів не буде заповнено вогнестійким ущільнювальним матеріалом на висоту не менше 30 см.

6.3.2.12 Після зазначених у п. 6.3.2.11 операцій на основу пучка кабелів, що з'єднується з перекриттям, наноситься суцільне покриття з вогнестійкого ущільнювального матеріалу товщиною не менше 3 см і покривається вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм, нанесеного в 6-7 шарів.

6.3.2.13 У випадку прилягання один до одного кабелів у пучку і виключення можливості їх роз'єднання нагромаджених вертикальних пучків кабелів (додаток П) необхідно створити на середині висоти між поверхами протипожежний захист з вогнестійких покриттів і вогнестійких ущільнювальних матеріалів зазначених у п.п. 6.3.2.8-6.3.2.12.

6.3.2.14 Після виконання робіт відповідно до вимог п. 6.3.2.13 на рівні підлоги по можливості з захопленням прорізу в перекритті, слід зазначеним у п.п. 6.3.2.8-6.3.2.9 способом покрити вогнезахисним покриттям два зовнішніх ряди кабелів щільно покладеного пучка.

6.3.2.15 Після виконання робіт з п. 6.3.2.14 між пучком кабелів і прорізом перекриття або стінкою шахти з застосуванням розсувних дерев'яних інструментів на поверхні кабелю слід нанести вогнезахисне покриття на всю товщину перекриття і на довжину 1 м з обох сторін перекриття (знизу і зверху).

При цьому необхідно прагнути, щоб інтенсивний струмінь вогнезахисного матеріалу якнайглибше проникав між кабелями.

6.3.2.16 Після повного висихання вогнестійкого покриття між пучками кабелів і прорізом або стінкою шахти на нижню поверхню перекриття в місці проходу кабелів! знизу наносять вогнестійкий ущільнювальний матеріал і створюють на поверхні пучка кабелів суцільний «комірі висотою 20 см і товщиною 3 см, що приєднується до поверхні перекриття.

Після повного затвердіння нижнього ущільнення з вогнестійкого ущільнювального матеріалу проріз перекриття поверх щільно заповнюють вогнетривким ущільнювальним матеріалом і створюють суцільний обмурок висотою 30см і товщиною 3см.

Після повного затвердіння матеріалу торці кабельної проходки знизу і зверху перекриття покривають вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм, нанесеним у прошарків.

6.3.3 Збіжні з різноманітних напрямків пучки кабелів

6.3.3.1 Збіжні з різноманітних напрямків пучки кабелі об'єднують в один пучок або роз'єднують на розгалуження.

6.3.3.2 Протипожежне секціонування і захист пучків кабелів, що з'єднуються з різноманітних напрямків, слів виконувати відповідно до їх розмірів і характеристик, згідно з вимогами, викладеними у розділі 6.3.2.

6.4 Протипожежний захист кабелів, що знаходяться під напругою

6.4.1 Робота, пов'язана з безпосереднім доторканням з кабелів, що знаходяться під напругою, забороняється, те в обґрунтованих випадках вирішується при виконанні «значених обмежень і захисних умов згідно ДНАОП .1.10-1.01-97.

6.4.2 У тих випадках, коли під ізоляційною оболонкою кабелю знаходиться металевий бандаж, заземлений на обох кінцях кабелів і ізоляція кабелів у належній формі перевірена постійним струмом у 18 кВ, для таких кабелів дозволяється здійснювати протипожежне покриття під навантаженням змінного струму в 10 кВ.

6.4.3 Замовник повинен дати письмове підтвердження про проведення випробувань ізоляції постійним струмом у 8 кВ кабелів на 10 кВ, що піддаються протипожежним покриттям і розташованих безпосередньо біля місця виконання робіт.

Зазначене підтвердження замовник зобов'язаний зробити в робочому журналі підприємства, що виконує протипожежний захист, для кожного нового робочого місця ділянки) до початку робіт.

6.4.4 Роботи з протипожежного захисту можуть виконуватись при суворому дотриманні даної Інструкції для кабелів і пучків кабелів, що знаходяться під напругою змінного струму не вище 10 кВ і тільки після одержання підтвердження про проведення випробування ізоляції кабелів.

6.4.5 Для видалення з поверхні кабелів забруднення застосовуються сухі ганчірки, щетинна або фіброва щітка в крайньому випадку шкребок із м'якого дерева.

Користуватись дротовою щіткою, металевим шкребком (шпателем) та іншим металевим інструментом, а також будь-якими іншими засобами (наждаковим папером, шліфувальним кругом і т.д.), що можуть пошкодити ізоляційну оболонку, забороняється.

6.4.6 Притуляти до кабелів або накладати на них предмети і устаткування (драбини, дошки і т.п.), що можуть викликати ушкодження, забороняється.

6.4.7 Поблизу неізольованих кінців кабелів, їх вводів у комунікаційні шафи, розподільники, ошиновки роботу необхідно виконувати на відстані не менше 80 см і лише спеціалістами, навченими цій роботі і забезпеченими відповідним інструментом. Робітники з електротехнічними знаннями для роботи, виконуваної в цих умовах, забезпечуються замовником.

При цьому неізольовані поверхні, що знаходяться під напругою, відокремлюються від місця виконання робіт з протипожежного захисту щитами і збірними профілями, виконаними з ізоляційного матеріалу.

6.4.8 Застосування розпилювальної техніки для нанесення вогнезахисного покриття поблизу неізольованих поверхонь, що знаходяться під напругою,

забороняється.

В цих місцях покриття наноситься вручну з урахуванням вимог ДНАОП 1.1.10-1.01-97.

6.4.9 Знаходитись в просторі між кабелями, що знаходяться під напругою, глибоко нахилятись до них, забороняється.

6.5 Приймання виконаних робіт з вогнезахисту кабелів

6.5.1 Для забезпечення якісного покриття кабелю і решти робіт з першого пред'явлення, необхідно робити щоденний контроль якості роботи, виконаної напередодні.

Контроль якості нанесення вогнезахисного покриття полягає:

- у візуальному огляді покриття кабелю для виявлення незахищених місць, тріщин, відшарувань, тощо;

у вимірі діаметра кабелю за допомогою штангенциркуля (ГОСТ 166-89).

6.5.2 Вимір діаметра кабелю з вогнезахисним покриттям проводиться через 1-1,5 м, при цьому обчислена товщина покриття повинна бути не менше 3 мм.

6.5.3 Виконані роботи з вогнезахисту кабельних ліній підлягають обов'язковому прийманню комісією в складі, зазначеному в додатку Р цієї Інструкції.

6.5.4 Комісії надається така документація:

- проектні і фактичні дані про кількість витраченого вогнезахисного покриття, з вказівкою діаметрів і кількості прокладених у кабельному тунелі або виробничому приміщені кабелів;

- акт приймання (додаток Р), у якому повинна бути оцінка і підпис відповідального керівника (виконавця робіт) про виконані в повному обсязі роботи з підготовки кабельних ліній для нанесення вогнезахисного покриття.

6.5.5 Комісія перевіряє:

- обсяг виконаних робіт відповідно до проектної документації;

- відповідність кліматичних параметрів повітря вимогам інструкції та технічних умов;

- якість нанесення вогнезахисного покриття.

6.5.6 Результати приймання роботи з вогнезахисту кабельних ліній заносяться в акт приймання.

6.5.7 При виявленні невідповідності виконаних робіт вимогам цієї Інструкції, в акті надається оцінка з вказівкою відхилень і термінів їх усунення. Після усунення виявленні дефектів, робота знову подається комісії для приймання.

6.6 Експлуатація кабельних ліній з вогнезахисния покриттям

6.6.1 Для підтримки вогнезахисного покриття в цілісному стані слід додержуватись вимог НАПБ В.01.034 99/111(ГКД 34.03.303-99) та цих рекомендацій, що є вирішальним для забезпечення пожежної безпеки при експлуа­тації кабельного господарства.

6.6.2 Наказом керівника підприємства призначається особа, відповідальна за пожежну безпеку кабельного господарства, яка зобов'язана виконувати постійний нагляд зі станом вогнезахисного покриття і за умовами його експлуатації.

6.6.3 Відповідальна особа разом з персоналом, що обслуговує кабельне господарство, здійснює його щомісячно огляд. Результати огляду заносяться в журнал (додаток С).

6.6.4 При огляді слід перевіряти:

- відповідність умов експлуатації вогнезахисного покриття вимогам цієї Інструкції;

- цілісність вогнезахисного покриття (відсутності тріщин, відшарувань покриття та ін.);

- відсутність на поверхні вогнезахисного покриття масла і пилу. При виявленні невідповідностей вимогам Інструкції відповідальна особа зобов'язана триденний термін організувати їх усунення.

6.6.5 Проведення будь-яких робіт (в тому числі додаткове прокладання кабелів або їх заміна) у приміщеннях, де прокладені вогнезахищені кабелі, припускається тільки з письмового дозволу відповідальної особи або головного інженера об'єкта, Після проведення дозволених робіт у приміщеннях відповідальна особа зобов'язана особисто переконатись в тому, що вимоги цієї Інструкції не порушені, а у випадку порушення організувати їх усунення.

6.6.6 Знову прокладені або замінені кабелі повинні бути також оброблені вогнезахисним покриттям.

6.6.7 Категорично забороняється в кабельній споруді, де виконано вогнезахист кабельних ліній, прокладати кабелі з захисним бітумомістким покривом і проводити заходи, що порушують вимоги цієї Інструкції.

6.6.8 Контроль за станом покриття кабелів здійснює пожежно-технічна комісія. Результати щоквартального контролю пожежно-технічною комісією заносяться в журнал (додаток С).

6.7 Охорона праці

6.7.1 Роботи з протипожежного секційнування відповідно до вимог ДНАОП 1.1.10-1.01-97 та СНиП ПІ-4-80 дозволяється виконувати в присутності відповідальної за техніку безпеки особи електроцеху, що здала залік з техніки безпеки.

6.7.2 Нанесення вогнезахисного покриття допускається тільки на електричні кабелі з непошкодженою захисною ізоляцією, за умови надійного заземлення металевих оболонок кабелів, металевих кабельних конструкцій, механізмів і розпилювачів, які застосовуються для нанесення покриття.

6.7.3 Систематично перевіряти ізоляцію компресора розпилювального апарата з електроприводом, електричних освітлювальних приладів і іншого електроустаткування, яке використовується при нанесенні вогнезахисного покриття.

Використання несправних машин і апаратів забороняється.

6.7.4 В приміщеннях, де проводиться нанесення вогнезахисного покриття, на час проведення робіт обладнується механічна припливно-витяжна вентиляція загального і місцевого призначення не менше ніж з двохкратним повітрообміном.

6.7.5 Перед початком робіт слід прийняти заходи виключення попадання розчину, миючих препаратів, води видалених з поверхні кабелю пилу, бруду, масла, бітуму і т.п. на струмоведучі частини електроустановок, що знаходяться в безпосередній близькості від місця проведені робіт.

6.7.6 Очищення поверхонь кабелів дозволяється ТІЛЬКИ засобами і способами, визначеними технологічною інструкцією.

6.7.7 На ділянці, де ведуться роботи з вогнезахисного покриття, не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб.

6.7.8 Персонал, що виконує вогнезахисне покриття, повинен пройти технічне навчання та інструктаж з техніки безпеки з записом у спеціальному журналі.

6.7.9 Роботу з вогнезахисного покриття повинні виконувати не менше двох осіб, навчених і забезпечених плакатами захисних засобів.

6.7.10 Робітники, зайняті приготуванням і нанесення вогнезахисного покриття, повинні бути забезпечені спеціальним одягом, взуттям і іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм видачі спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань та ГОСТ 12.4.011-89 В комплект індивідуальних засобів захисту при роботі з нанесення вогнезахисного покриття входять: комбінезон із щільної тканини, діелектричні гумові рукавиці і чоботи, герметичні окуляри, респіратор і каска.

6.7.11 В разі ушкодження або виходу з ладу якогось елемента з комплекту індивідуальних засобів захисту слід припинити роботу і продовжити її після усунення недоліків.

6.7.12 Після закінчення робочої зміни персонал повинен вимитись під душем, прополоскати рот і змінити одяг. Рекомендується після душу шкіру обличчя, шиї і рук змазати медичним вазеліном.

6.7.13 Палити і приймати їжу під час роботи з вогнезахисним покриттям забороняється. Перед вживанням їжі і палінням необхідно старанно вимити руки і обличчя з милом і прополоскати рот.

6.7.14 На робочих місцях слід мати:

- аптечку;

- переносний прилад для визначення напруги;

- чисту воду для змивання вогнезахисного покриття, що потрапило на обличчя працюючого персоналу -1 відро;

- чисті ганчірки для витирання рук - 5 шт.;

- засоби для прибирання - мітла, щітка, совок, сміттєве відро.

Категорія: Пожежна безпека | Додав: Administrator (21.08.2014)
Переглядів: 1539 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]